Herramientas y Publicaciones

  • El preu de l’energia, factor clau en l’augment de la pobresa energètica.

  • Atlas of Energy Poverty Initiatives in Europe

  • La Ciutat que ens mou. Ciutadania, administracions i empreses cap a la mobilitat sostenible