Herramientas y Publicaciones

  • Iluminación LED exterior en el sector de servicios públicos y privados

  • Guía para la financiación de proyectos de energía sostenible

  • La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Propostes d’actuació des de l’àmbit local

  • Anàlisi de l’impacte de l’execució i proposta d’alternativa de producció local d’energia elèctrica mitjançant sistemes solars fotovoltaics

  • Guia pràctica. Com actuar davant la Pobresa Energètica. 3a edició.

  • Efectes de la pobresa energètica en llars en situació de vulnerabilitat social

  • Campanya «Bona energia a la Barceloneta». Informe de resultats.

  • La pobreza energética en Cataluña. Situación actual y propuestas de acción

  • La pobresa energètica a Catalunya. Situació actual i propostes d’acció