Ni consumidors, ni clients. Amb temes energètics volem ser usuaris

 Aquest 15 de març, Dia del Consumidor, reclamem un canvi de mirada que empoderi la ciutadania i la torni al centre del debat energètic.

La Unió Europea ha situat per fi el ciutadà al centre del sistema energètic, però el sistema segueix amb una nomenclatura antiga. Se segueix nomenant els usuaris, consumidors. Avui que se celebra el Dia del Consumidor reclamem que, en energia, canviï el llenguatge. Reclamem que la ciutadania deixi de ser passiva. Que deixi de ser un client que rep, compra i consumeix. Els usuaris no només han de rebre el servei, sinó que han d’estar al mateix nivell conceptual d’aquell que l’ofereix, formant així part del sistema i entrant al debat. Cal que la ciutadania, usuària, tingui veu i estigui emporderada, i que entengui que és un element actiu, no passiu.

I és que, tal com analitzava recentment l’article del diari britànic The Guardian Be a user, not a consumer: how capitalism has changed our language el llenguatge dels darrers 50 anys ha girat cap a una visió capitalista del món. Els termes “consumidor” i “consumidora” han passat a inundar-ho tot, deixant de banda altres variants. Un canvi que ja va analitzar fa dècades l’intel·lectual gal·lès Raymond Williams al seu llibre The Long Revolution, on analitzava com l’ús de la paraula ja s’utilitza per descriure-ho tot, “des de sabates fins a menjar i assistència sanitària”. “Una part considerable i creixent de la nostra activitat econòmica es destina a garantir que consumim el que a la indústria convé produir. A mesura que aquesta tendència s’enforteix, es fa cada cop més evident que la societat no controla la seva vida econòmica, sinó que està en part controlada per ella”, assegurava el professor en un dels escrits.

Així, el Dia del Consumidor serveix per reflexionar sobre aquesta tendència i per començar a alçar la veu a favor del canvi. Des d’Ecoserveis ho fem també a través de projectes emmarcats en àrees d’actuació que busquen canviar el prisma a diferents novells. Accions que empoderen la ciutadania a través de projectes que tracten a l’usuari com a tal. Els agrupem per àrees temàtiques:

Infància i joventut

És important ensenyar als més petits que tenen poder d’acció quan parlem del canvi climàtic. Ensenyar-los des de ben petits que les seves decisions són importants i que tenen drets energètics. És per això que ens fa especial il·lusió els projectes en marxa gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona a les escoles de Sabadell i Trinitat Nova, però no només això: també formem part del servei comunitari per a l’acció climàtica amb joves.

Ciutadania

Un dels programes que més ajuden a la ciutadania a saber com interpretar la seva factura de la llum o a saber com es pot millorar l’eficiència energètica és el Carrega’t d’energia, un seguit de tallers gratuïts per implicar i empoderar als ciutadans en la transició cap a la sobirania energètica que impulsa l’Ajuntament de Barcelona.

També són importants en aquest sentit els PAE’s, Punts d’Assessorament Energètic, un servei de punts ofert pel consistori barceloní i que desenvolupem conjuntament amb ABD. Uns punts que no només informen sinó que permeten a la ciutadania conèixer els seus drets energètics i rebre consells per a reduir els sobrecostos de les factures. N’hi ha 12 a Barcelona i permeten també detectar pobresa energètica.

Empresa

Les empreses i PIMES són usuaris d’energia i moltes vegades no estan formats perquè les seves organitzacions siguin eficients energèticament parlant. És per aquest motiu que s’ha engegat el projecte EEMS4SME, una iniciativa cofinançada pel programa Erasmus+ que busca millorar la gestió energètica per a Pimes.

Col·lectius vulnerables

Formem part del consorci gestionat per la Comissió Europea Energy Poverty Advisory Hub (EPAH), un servei que té per objectiu convertir-se en el centre d’experiència en pobresa energètica a Europa i ajudar a les autoritats locals (i parts interessades) en la presa de decisions destinades a combatre aquest problema social

Leave a comment