Camila Canelas Navarro. Consultora energètica

Informació

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 90%
POBRESA ENERGÈTICA 90%
DRETS ENERGÈTICS 80%

Graduada en International Business Economics a la Universitat Pompeu Fabra i especialitzada en Gestió de Projectes a la Universitat de Barcelona.

Des de 2020, la Camila ha treballat en l’elaboració i presentació de diverses propostes de projectes locals, nacionals i europeus (H2020, HEU, Erasmus+) relacionades amb finances sostenibles, energies renovables, participació ciutadana i sostenibilitat en l’esport. Actualment, gestiona la implementació de projectes Erasmus+ en l’àmbit de l’esport i la inclusió social coordinats per Ecoserveis i també participa de manera activa en altres projectes H2020 tant en el sector social com l’energètic.

Participa en projectes com:

  • SUITE
  • GreenCoach
  • SDGStriker
  • SENDER
  • Sun4All
  • Climatubers