PROJECTES

 • Pla d’Ocupació amb l’Agència d’Energia

  Oferim assessorament energètic i de rehabilitació als ciutadans i ciutadanes, incloent-hi mesures d'estalvi energètic i ús d'energies renovables.

 • Compose

  Formem com agents energètics a persones aturades en Figueres, que intervenen en llars vulnerables per tal de pal·liar la pobresa energètica al municipi.

 • Pla d’Ocupació Figueres

  Formem com agents energètics a persones aturades en Figueres, que intervenen en llars vulnerables per tal de pal·liar la pobresa energètica al municipi.

 • Servei d’Assessorament Energètic Barberà

  Formem a professionals en situació d'atur de llarga durada, majors de 45 anys i provinents del sector de l'edificació i l'administració perquè ajudin a famílies en situació de pobresa energètica a millorar l'eficiència energètica a les seves llars.

 • Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica

  Els Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica van ser un servei pilot municipal per informar i assessorar a famílies i persones en situació o risc a la pobresa energètica amb l'objectiu de detectar la necessitat del servei.

 • Oficina d’Atenció Energètica a Vic

  L'Oficina d'Atencia Energètica ofereix informació, formació, atenció i intervenció a persones en situació de pobresa energètica o vulnerabilitat energètica.

 • Congrés Català de Pobresa Energètica

  El Congrés Català de Pobresa Energètica és una iniciativa conjunta per crear un front comú que defensi els drets energètics de la ciutadania.

 • Punts d’Assessorament Energètic (PAE) a Barcelona

  Els Punts d'Assessorament Energètic (PAE) ofereixen informació, formació, atenció i intervenció a persones en situació de pobresa energètica o vulnerabilitat energètica. Hi ha PAE en tots els districtes de Barcelona.

 • Run4Energy

  Cursa solidària on transformem les calories cremades en energia per a les famílies en situació de pobresa energètica.