PROJECTES

 • Congrés Català de Pobresa Energètica

  El Congrés Català de Pobresa Energètica és una iniciativa conjunta per crear un front comú que defensi els drets energètics de la ciutadania.

 • Punts d’Assessorament Energètic (PAE) a Barcelona

  Els Punts d'Assessorament Energètic (PAE) ofereixen informació, formació, atenció i intervenció a persones en situació de pobresa energètica o vulnerabilitat energètica. Hi ha PAE en tots els districtes de Barcelona.

 • Run4Energy

  Cursa solidària on transformem les calories cremades en energia per a les famílies en situació de pobresa energètica.

 • Carrega’t d’energia

  Ensenyem als ciutadans i ciutadenes de Barcelona a fer un ús conscient i transformador de l'energia a la llar.

 • Fòrums de l’Energia Sostenible

  Els Fòrums de l’Energia Sostenible tracten de l’ús sostenible de l’energia i l’ús dels productes i serveis que ens permeten utilitzar l’energia d’una forma eficient i neta.

 • Comunitats veïnals contra la pobresa energètica

  COSPE combat la pobresa energètica apostant per l'apoderament i l'ajuda mútua.

 • CAF-acció

  Les associacions ACAF i Ecoserveis han liderat un projecte per a combatre les situacions de precarietat energètica a través de comunitats veïnals contra la pobresa energètica promovent l'apoderament i l'ajuda mútua per a millorar l'eficiència energètica.

 • Aprenem

  Mitjançant Aprenem acompanyem tant a gestors com a inquilins d'habitatge social en l’ús eficient de l’energia.

 • Geopimed

  La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l’ús eficient de l’energia geotèrmica comparteix i transmet l’experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura aplicada a Catalunya a les altres regions de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.