PROJECTES

  • EnerInvest

    EnerInvest és la plataforma nacional de referència en l’àmbit de finançament de Projectes d’Energia Sostenible.

  • Premium Light Pro

    Premium Light Pro és un projecte europeu amb què contribuïm a la implementació dels sistemes d'il·luminació LED d'alta eficiència i qualitat en el sector serveis.

  • SMART-UP

    Impulsem l'estalvi energètic a llars en situació de pobresa energètica mitjançant l'ús de comptadors intel·ligents i de monitors energètics.