Educació i formació per l’Acció Climàtica

Formació, Aprenentatge i Servei Comunitari per a l’Acció Climàtica

En l’actual context d’emergència climàtica la ciutadania i especialment les persones joves han pres el lideratge pel que fa l’acció climàtica: la resposta ciutadana organitzada per assolir de forma urgent els objectius de l’acord de París. La problemàtica global i els seus impactes tenen també conseqüències a nivell local.

Ecoserveis, aporta la seva expertesa en el sector de la formació i la divulgació ambiental i es coordina amb els centres per desenvolupar els projectes per l’acció climàtica.

SERVEI COMUNITARI PER L’ACCIÓ CLIMÀTICA AMB JOVES
FASE 1: sensibilització, diagnosi i planificació

En aquesta fase es treballen conceptes a través de formació i dinàmiques participatives. Es fomenta el pensament crític i s’elabora un plà per poder començar l’execució

FASE 2: execució

En aquesta l’alumnat executa el plà a través d’entrevistes i treball grupal i individual. L’alumnat crea propostes per al seu municipi per a accions encarades a mitigar l’emergència climàtica

FASE 3: reflexió i difusió

Fase que se centra en difondre les accions que l’amunat crea. També es duu a terme una valoració i seguiment ja que son una part intrínseca de cada projecte d’ApS i Servei Coumunitari.

Materials i recursos

Documents actuacions Fase 1
  1. General – Aprenentatge i servei
  2. Punt de partida – Avaluació de coneixament
  3. Emergència climàtica – què és i perquè és important
  4. Fem grups per comunicar i comencem a treballar
  5. Comentem els casos a través de dinàmiques
Documents actuacions Fase 2

Properament

Documents actuacions Fase 3

Properament

Peces de comunicació

Les alumnes i els alumnes de les escoles han treballat en els següents articles, podcasts, vídeos i dissenys com a servei per conscienciar a les persones de la seva comunitat

Recomanacions de les joves

Properament

Actors

FEDAC SALT

una escola concertada familiar, acollidora, oberta a l’entorn i propera a tothom que posa la persona com a centre del seu projecte educatiu.

Institut Trinitat Nova

L’Institut Escola Trinitat Nova és un centre educatiu de nova creació qua aglutina tota l’oferta educativa de 3 a 16 anys del barri. Projecte Educatiu Global de Barri.

Ecoserveis

Consultora sense ànim de lucre de l’Economia Social i Solidària que treballa amb l’objectiu d’apropar l’energia a la societat i mitigar l’emergència climàtica

Generalitat de Catalunya

A través de la convocatòria d’aprenentatge i servei comunitari ambiental i gràcies a la iniciativa d’escoles verdes.

Imatges