Propà, gas natural o butà… Quin és més econòmic?

Amb la fi de l’estiu, és bo recordar com cada hivern veiem algunes famílies fent grans esforços per pagar les factures de subministraments que són més elevades en aquest període.

Algun cop hem vist com persones que no poden fer front al pagament de factures donen de baixa el subministrament de gas i comencen a utilitzar butà. És cert que amb l’ús de bombones de butà t’estalvies les despeses fixes associades a un contracte de gas canalitzat, però el butà no sempre resulta una bona opció ja que, a banda de la qüestió econòmica, que ara analitzarem, l’ús del butà implica un increment d’humitat a l’ambient que porta a tenir més sensació de fred, la qual cosa fa que per a aconseguir una sensació de confort tèrmic s’hagi de cremar més butà i per tant, la despesa associada sigui més alta.

Tot i que la xarxa de gas natural és prou extensa, no arriba a tot el territori i hi ha municipis i urbanitzacions que disposen de xarxa de propà. Així que anem a comparar, en termes econòmics, els tres combustibles emprats amb més freqüència per escalfar els habitatges.

Preu del gas natural

Actualment, els preus de la Tarifa d’Últim Recurs són aquests:

*Resolució de 23 de juny de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d’últim recurs de gas natural.

A aquests valors cal afegir l’impost d’hidrocarburs, el lloguer de comptadors si s’escau i l’IVA

Preu del propà canalitzat

Els preus de gasos liquats del petroli canalitzats venen fixats pel Ministeri d’Indústria i inclouen el preu del terme fix (€/mes) i el terme variable (€/kg).

Actualment estan vigents:

  • Terme fix: 1,56 €/mes
  • Terme variable: 63,9778 €/kg.

Resolució del 9 de setembre del 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la que es publiquen els nous preus de venda, abans d’impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

A aquest preu cal afegir-li l’impost d’hidrocarburs i l’IVA a la Península Ibèrica.

Preu del butà

A partir del 15 de setembre del 2020[1] el preu de la bombona de 12,5kg és de 12,09€.

Aleshores, quin resulta més econòmic?

El preu d’una bombona de butà és el més econòmic, ja que no té despeses fixes associades però en termes unitaris d’€/kg el propà i el gas natural tenen un preu inferior. Per això, la font de gas més econòmica dependrà de l’ús que en fem. En termes comparatius, si fem servir més de 4 bombones de butà, aquesta font deixa de ser la més econòmica.

*Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante.