TESSe2b

TESSe2b – un projecte finançat per la CE a través del programa H2020 – desenvolupa una solució integral per a edificis d’ús residencial a través de l’emmagatzematge d’energia solar tèrmica i d’energia geotèrmica

A través del projecte TESSe2b es dissenya, desenvolupa, valida i demostra una tecnologia d’emmagatzematge tèrmic de cost baix i modular agafant com a punt de partida els col·lectors solars i les bombes de calor geotèrmiques d’alta eficiència per a la calefacció, refrigeració i producció d’aigua calenta sanitària (ACS).

3 instal·lacions pilot (Àustria, Espanya i Xipre) avaluen la viabilitat tècnica i econòmica de la tecnologia que utilitza tancs d’emmagatzematge tèrmic compactes amb materials de canvi de fase i un sistema de control intel·ligent de l’energia.

L’objectiu final del projecte és desenvolupar una tecnologia que permeti fer un emmagatzematge de la combinació d’energia solar tèrmica i geotèrmica, amb el propòsit de corregir el desajust que es produeix sovint entre l’oferta i la demanda d’energia en els edificis residencials.