Làbora

El Tercer Sector Social i l’Ajuntament de Barcelona, units en la lluita contra la pobresa energètica

La Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social i l’Ajuntament de Barcelona s’han unit per posar en marxa un ambiciós programa que neix amb doble objectiu: d’una banda, lluitar contra la pobresa energètica, i de l’altra, contribuir a la inserció laboral de població en situació d’atur de llarga durada. La iniciativa està coordinada conjuntament per ABD, qui s’encarrega de la part operativa, i per Ecoserveis, qui ha gestionat tot el procés formatiu i d’acompanyament tècnic als agents i informants energètics.

El programa contempla la requalificació professional de 100 persones beneficiàries del programa Làbora – dedicat al foment de l’ocupació – amb experiència en l’àmbit de la construcció i l’atenció al públic. Aquestes persones, que com a part del programa han rebut formació específica de part d’Ecoserveis sobre eficiència energètica i pobresa energètica, són les encarregades de revisar el consum energètic d’un total de 5.000 habitatges de la ciutat, a més de diagnosticar la situació de la llar, tenint en compte les condicions estructurals, la despesa i l’ús de l’energia. Un cop fet el diagnòstic es fan propostes concretes perquè les famílies en situació de pobresa energètica puguin disminuir el consum energètic de la llar o reduir els imports de les factures. A més, en cas de ser necessari, realitzen petites instal•lacions de materials d’eficiència energètica en els habitatges que contribueixen a l’estalvi.

El projecte té una durada de sis mesos, compta amb un pressupost total de 2,5 milions d’euros i hi participen vuit entitats socials (Fundació Mercè Fontanilles, Ciutat i Valors, Fundació Salut i Comunitat, Àmbit Prevenció, Iniciatives Solidàries, Suara, Fundació Surt i ABD).