Geopimed

La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l’ús eficient de l’energia geotèrmica és un projecte que vol compartir i transmetre l’experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura aplicada a Catalunya a les altres regions de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, que també dóna ampli suport a la iniciativa.

Més informació: https://www.ecoserveis.net/geopimed