Fuel Poverty Group

Juntament amb la Fundació ABD, Ecoserveis va crear el projecte Fuel Poverty Group, una iniciativa que pretén prevenir la pobresa energètica evitant que les famílies tinguin unes despeses energètiques tant elevades que no hi puguin fer front des d’un àmbit estratègic, innovador i pioner. El projecte segueix la mateixa filosofia de moltes entitats socials franceses, angleses, portugueses i hongareses, amb serveis d’Asset Building, és a dir, d’autoconstrucció de patrimoni. Aquesta mena de serveis pretenen augmentar l’autosuficiència i la dignitat de la població més vulnerable dotant-la del coneixement i els recursos necessaris per potenciar el seu accés a serveis com una educació de qualitat o un habitatge digne. Per a fer-ho comptem amb més de 60 voluntaris actualment i 500 usuaris atesos.

En ocasió de la setmana europea de lluita contra la pobresa energètica 2018, el Fuel Poverty Group ha llençat una campanya de sensibilització sobre aquesta problemàtica, amb la publicació de 3 vídeos divulgatius alguns dels seus aspectes més característics. Consulteu-ne els detalls a https://energiajusta.org/

L’accés a l’energia

A Catalunya hi ha una llei per no patir pobresa energètica.

La llei 24/2015 recull, entre altres garanties, un principi de precaució, segons el qual les empreses subministradores no poden efectuar el tall del servei a cap persona sense contacte previ amb els serveis socials perquè determinin si es troba o no en situació de vulnerabilitat.

Que no et tallin el subministrament!

 

 

Entenem la factura?

La resposta és contundent, no!

El 80,5% de les llars desconeix la diferència entre el subministrament d’electricitat en el mercat liberalitzat i en el mercat regulat (PVPC).

El 41% de les llars tampoc sap quin tipus de tarifa elèctrica disposa i, fins a un 24% ignora quina és la potència contractada.

Per prevenir la pobresa energètica, cal saber què pagues i per què.

 

 

Menjar o escalfar-se

La pobresa energètica afecta negativament en el benestar

La influència de la pobresa energètica en la salut és innegable, és causa de més mortalitat, provoca i agreuja malalties respiratòries i cardiovasculars. A més, pot tenir conseqüències negatives per a la salut mental.

L’energia és tan bàsica com el menjar però no és un dret reconegut!

FPG: tots amb energia

Més informació: http://energiajusta.org