Fòrum de l’Energia Sostenible

Els Fòrums de l’Energia Sostenible tracten de l’ús sostenible de l’energia, l’ús dels productes i serveis que ens permeten utilitzar l’energia d’una forma eficient i neta, amb particular èmfasi a l’energia derivada de les fonts renovables i la que aprofita al màxim els recursos energètics, humans i econòmics locals.

El Fòrum de l’Energia Sostenible està obert a tots els professionals de les energies renovables i també a aquelles persones que des de la seva responsabilitat prenen decisions en el camp de l’energia . L’assistència és gratuïta.

FES2016: què hauria de fer la teva empresa per abaratir les factures d’energia?

FES2015: la xarxa elèctrica al servei de les persones i les comunitats