EnergizAIR

Meteo-Renovables és la versió espanyola del projecte europeu EnergizAIR, un projecte que busca sensibilitzar la ciutadania sobre el potencial real que ofereixen les energies renovables a través dels mitjans de comunicació generalistes. Basant-se en dades meteorològiques reals, Meteo-Renovables mostra el potencial d’energia solar tèrmica i d’energia solar fotovoltaica i la producció d’energia eòlica de capitals de província i comunitats autònomes de l’Estat en els espais meteorològics de la premsa escrita, la ràdio i la televisió.