Carrega’t d’energia

Carrega’t d’Energia, per aprendre a fer un ús conscient i transformador de l’energia a la llar

Ser conscients de l’energia que requereix la nostra llar i estalviar-la. Amb aquest propòsit l’Ajuntament de Barcelona va engegar el març de 2015 el programa “Carrega’t d’energia”, un programa que té com a objectius:

– Implicar i apoderar la ciutadania en la transició cap a la sobirania energètica.

– Assolir un canvi d’hàbits real en l’ús i generació de l’energia.

– Incrementar l’estalvi, l’eficiència, l’ús racional de l’energia.

– Augmentar la generació energètica a partir de l’aprofitament d’energies renovables.

En el marc d’aquest programa, l’Ajuntament de Barcelona va pensar en Ecoserveis per fer tallers als diferents barris i districtes de la ciutat. Des de maig de 2015 estem desenvolupant formacions a veïns sobre factures d’energia, hàbits energètics a la llar, instal·lació d’energies renovables i per ensenyar a fer intervencions domèstiques de baix cost per estalviar i millorar el confort a casa.

Més informació: http://energia.barcelona/

Tallers duts a terme en els diferents barris de Barcelona:

TotalFacturesUsosMesuresRenovables