Caf-Acció

CAF-acció: Suport mutu per fer front a la pobresa energètica

Les associacions ACAF i Ecoserveis van liderar un projecte per a combatre les situacions de precarietat energètica a través dels propis afectats, sense dependre d’ajuts públics ni socials.

  • S’han creat xarxes de persones persones nouvingudes de països empobrits per a fer front a situacions d’urgència en 6 municipis catalans.
  • Les persones participants han reduït fins a un 50% les factures de subministrament bàsics i han millorat el confort a través de mesures de baix cost (pressupost inferior a 75 €/llar).
  • 148 persones s’han beneficiat d’intervencions d’aprenentatge-servei a les seves llars i 570 han estat beneficiaris directes del projecte.
  • El projecte va ser escollit com un dels 50 finalistes dels més de dos mil projectes presentats als Premis “la Caixa” d’Innovació i Transformació social 2016.

Un 74% de les persones creuen que paguen unes factures altes d’electricitat, un 81% dels participants en el projecte poden beneficiar-se del bo social però no saben com tramitar-lo, un 63% dels usuaris haurien de reduir la seva potència contractada, un 23% de les persones asseguren no viure en condicions de confort, un 37% assegura passar fred a l’hivern i un 22% presenta problemes notables d’humitat a la llar.

FOTO: intervenció a CAF Teranga de Molins de Rei, octubre de 2016.

Aquestes són algunes de les conclusions del projecte “CAF-acció: ajuda mútua contra la pobresa energètica” un dels projectes finançats per a la convocatòria “Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social 2016” del Programa d’Ajudes a Iniciatives Socials de l’Obra Social “la Caixa”. Els resultats del projecte però van més enllà dels números, palesant-se especialment en la millora en les condicions d’habitabilitat de llars, en la creació i l’enfortiment de les xarxes d’ajuda mútua, en l’estímul de l’estalvi i en la instauració de mecanismes de resiliència personals.

Aquest ha estat el principal objectiu que des d’octubre de 2016 fins a novembre de 2017, data en què va finalitzar, ha perseguit el projecte: millorar l’eficiència energètica de les llars de persones en risc d’exclusió social, amb la finalitat que aquesta acció els fes reduir el cost de les seves factures i, per tant, la seva dependència econòmica de les ajudes de l’administració o d’entitats socials.

La metodologia utilitzada s’ha basat en la creació de Comunitats Autofinançades (CAF) entre els beneficiaris, de manera que el projecte servís per a solucionar una situació d’urgència a curt termini i també dotés d’una xarxa d’autoajuda i un lloc on estalviar i demanar crèdits per a petites necessitats o emergències estable per als participants. La creació de CAF ha estat especialment rellevant per a persones nouvingudes de països empobrits degut a la seva manca de xarxa de relacions, la situació de precarietat econòmica amb la qual vivien i la impossibilitat d’accedir a crèdit bancari.

Les CAF són una metodologia d’apoderament comunitari que incrementa la resiliència de les comunitats, dotant als seus membres d’eines com educació financera pràctica, estímul de l’estalvi, una xarxa social de confiança i ajuda mútua, lideratge, responsabilitat… Aquestes eines, sumades a les de la pròpia CAF (un fons comú gestionat pels propis membres de la CAF i del que poden prendre préstecs per a petites necessitats i emergències), fa que els seus membres siguin capaços de resoldre per si mateixos i mitjançant l’ajuda mútua de la CAF molts dels seus problemes i necessitats diàries, en una manera horitzontal i autosuficient que dignifica les persones i les ajuda a independitzar-se de serveis socials i institucions amb els quals sovint mantenen una relació de dependència crònica.

FOTO: grup de voluntaris de “Pásame otro ladrillo” durant una de les intervencions a Sant Pere Pescador, octubre de 2017.

El projecte CAF-Acció, coordinat per les entitats ACAF i Ecoserveis es va articular a través d’accions informatives, d’aprenentatges-servei i d’acompanyament, a  associacions d’immigrants, persones usuàries d’entitats socials i serveis socials, i a les usuàries del programa de microcrèdits per dones de la Fundació Servei Solidari a Barcelona. Com a resultat, el projecte ha concretat accions a Barcelona, L’Hospitalet del Llobregat, Lleida, Salt, Celrà, El Vendrell, Arbúcies, Sant Pere Pescador i Parets del Vallés aconseguint arribar fins a 148 beneficiaris d’intervencions a les llars i 570 beneficiaris directes.

Els col·lectius on s’han dirigit les accions del projecte representaven perfils amb problemàtiques afins i per tant susceptibles de conformar-se en una CAF, a més de comptar amb el suport de tècnics socials de les administracions locals, que van permetre provar processos, recollir informació i contactar amb els líders comunitaris, fet essencial per a fer viable i replicable el projecte.

El projecte també ha comptat amb la participació del col·lectiu “Pásame otro ladrillo” que s’ha encarregat de dur a terme intervencions de mig cost en 6 usuaris que el projecte havia detectat que requerien una intervenció en l’habitatge més profunda. Per a fer-ho s’ha comptat amb voluntaris de “Pásame otro ladrillo” i amb els propis afectats, els quals s’han implicat directament en les tasques de rehabilitació de casa seva. Aquestes intervencions han tingut un pressupost de fins a 600 €.

La col·laboració entre les entitats impulsores del projecte s’ha fonamentat en la creença que és la pròpia confiança i el suport mutu entre un grup de persones amb qui es comparteixen condicions, necessitats i pors, la principal eina per a recuperar qualitat de vida i, en aquest cas, la dignitat a la llar. Lluny de pretendre assumir intervencions tant costoses com assistencialistes, el projecte ha prioritzat el coneixement, la capacitació i la interacció entre les usuàries.

Consulta aquí els resultats de CAF-Acció

Més info a http://www.cafaccio.cat/