ASSIST

ASSIST reuneix 11 organitzacions de 6 països europeus (Italia, Espanya, Regne Unit, Polònia, Bèlgica i Finlandia) i una associació europea en la lluita contra la pobresa energètica. Aquest projecte finançat pel programa H2020 busca fomentar la implicació activa dels usuaris en el mercat energètic, a més degenerar un canvi positiu de conducta sobre l’ús de l’energia, amb la intenció d’influir sobre el disseny de polítiques en diferents nivells per a combatre els problemes derivats de la pobresa energètica.