Aprenem

Aprenem parteix d’un projecte que ja existeix a França i que va néixer gràcies a l’interès dels promotors i gestors del parc d’habitatge social de treballar en un programa d’acompanyament dels seus inquilins.

Aprenem significa acompanyament en l’ús eficient de l’energia i l’aigua per a la prevenció de la precarietat energètica a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

Es tracta d’un projecte finançat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània, i el consorci està format per entitats de les 4 regions de l’Eurorregió.

Més informació: Aprenem

Desplegable del projecte Aprenem