Girona, 25 principal 08010 Barcelona +34 934 590 022 info[at]ecoserveis.net" @Ecoserveis FB Ecoserveis Linkedin Ecoserveis Català Español English
Energies renovables Archivos - Ecoserveis

TESSe2b

TESSe2b – un projecte finançat per la CE a través del programa H2020 – desenvolupa una solució integral per a edificis d’ús residencial a través de l’emmagatzematge d’energia solar tèrmica i d’energia geotèrmica A través del projecte TESSe2b es dissenya, desenvolupa, valida i demostra una tecnologia d’emmagatzematge tèrmic de cost baix i modular agafant com […]

Carrega’t d’energia

Carrega’t d’Energia, per aprendre a fer un ús conscient i transformador de l’energia a la llar Ser conscients de l’energia que requereix la nostra llar i estalviar-la. Amb aquest propòsit l’Ajuntament de Barcelona va engegar el març de 2015 el programa “Carrega’t d’energia”, un programa que té com a objectius: – Implicar i apoderar la […]

FÒRUM DE L’ENERGIA SOSTENIBLE

  Què són? Els Fòrums de l’Energia Sostenible tracten de l’ús sostenible de l’energia, l’ús dels productes i serveis que ens permeten utilitzar l’energia d’una forma eficient i neta, amb particular èmfasi a l’energia derivada de les fonts renovables i la que aprofita al màxim els recursos energètics, humans i econòmics locals. A quin públic […]

Ekoenergy

Ekoenergy és l’etiqueta elèctrica a través de la qual ONG de més de 40 països garanteixen que l’electricitat que es produeix a partir de fonts d’energia renovable compleix amb criteris de sostenibilitat i transparència. Es tracta de l’electricitat recomanada pel Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle i d’una eina per augmentar la sostenibilitat de les centrals […]

EnergizAIR

Meteo-Renovables és la versió espanyola del projecte europeu EnergizAIR, un projecte que busca sensibilitzar la ciutadania sobre el potencial real que ofereixen les energies renovables a través dels mitjans de comunicació generalistes. Basant-se en dades meteorològiques reals, Meteo-Renovables mostra el potencial d’energia solar tèrmica i d’energia solar fotovoltaica i la producció d’energia eòlica de capitals […]

Geopimed

La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l’ús eficient de l’energia geotèrmica és un projecte que vol compartir i transmetre l’experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura aplicada a Catalunya a les altres regions de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, que també dóna ampli suport a la iniciativa. Més informació: https://www.ecoserveis.net/geopimed

Girona, 25 principal 08010 Barcelona +34 934 590 022 info[at]ecoserveis.net" @Ecoserveis FB Ecoserveis Linkedin Ecoserveis Català Español English