Girona, 25 principal 08010 Barcelona +34 934 590 022 info[at]ecoserveis.net" @Ecoserveis FB Ecoserveis Linkedin Ecoserveis Català Español English
Eficiència energètica Archivos - Ecoserveis

Premium Light Pro

El proyecto internacional Premium Light Pro se centra en la implementación de sistemas de iluminación LED de alta eficiencia energética (para iluminación interior y exterior) en los sectores público y privado. Su objetivo es facilitar la implementación de soluciones LED eficientes y de alta calidad a través de los servicios e instrumentos adecuados. La iniciativa […]

PAE

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) impulsats pel Ajuntament de Barcelona conformen el Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i millora de l’eficiència energètica. A ells es pot adreçar qualsevol ciutadà que vulgui informar-se sobre els seus drets energètics i rebre consells per reduir els sobrepreus de les factures dels subministraments bàsics. Entre […]

TESSe2b

TESSe2b – un projecte finançat per la CE a través del programa H2020 – desenvolupa una solució integral per a edificis d’ús residencial a través de l’emmagatzematge d’energia solar tèrmica i d’energia geotèrmica A través del projecte TESSe2b es dissenya, desenvolupa, valida i demostra una tecnologia d’emmagatzematge tèrmic de cost baix i modular agafant com […]

Carrega’t d’energia

Carrega’t d’Energia, per aprendre a fer un ús conscient i transformador de l’energia a la llar Ser conscients de l’energia que requereix la nostra llar i estalviar-la. Amb aquest propòsit l’Ajuntament de Barcelona va engegar el març de 2015 el programa “Carrega’t d’energia”, un programa que té com a objectius: – Implicar i apoderar la […]

Aprenem

Aprenem parteix d’un projecte que ja existeix a França i que va néixer gràcies a l’interès dels promotors i gestors del parc d’habitatge social de treballar en un programa d’acompanyament dels seus inquilins. Aprenem significa acompanyament en l’ús eficient de l’energia i l’aigua per a la prevenció de la precarietat energètica a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Es […]

European Enterprises Climate Cup

La Lliga PIMES Amigues del Clima (PYMAC) és un projecte finançat per la Unió Europea que dóna suport a les petites i mitjanes empreses (PIME) que vulguin millorar la seva gestió en matèria d’eficiència energètica. La competició comença l’1 de març de 2015 i acaba el 31 de maig del 2016. Hi poden participar empreses […]

Girona, 25 principal 08010 Barcelona +34 934 590 022 info[at]ecoserveis.net" @Ecoserveis FB Ecoserveis Linkedin Ecoserveis Català Español English