Oferta de feina: Coordinació tècnica i gestió dels Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona

Els Punts d’Assessorament Energètic de Barcelona (PAE) són l’espai promogut per l’Ajuntament de Barcelona per a detectar i reduir la pobresa energètica i millorar l’eficiència energètica a la ciutat. Qualsevol persona s’hi pot adreçar per a informar-se sobre els seus drets energètics i rebre consells per reduir els sobrepreus de les factures dels subministraments bàsics.

La gestió dels PAE està a càrrec d’Ecoserveis i l’Associació ABD, la Fundació ABD. Som els responsables de la coordinació del projecte a tota la ciutat. A més, també ens encarreguem de la implementació i gestió del servei al districte de Nou Barris.

Actualment estem buscant una persona per a fer-se càrrec de la Coordinació Tècnica i de Gestió del Servei de Detecció i reducció de la pobresa energètica de l’Ajuntament de Barcelona – Càrrec de Direcció.

Responsabilitats i tasques:
 • Comunicació, seguiment i coordinació del desenvolupament del projecte en els 5 territoris d’intervenció a la ciutat de Barcelona i amb les entitats/empreses adjudicatàries del servei.
 • Coordinació i seguiment amb l’Ajuntament de Barcelona- IMSS, òrgan finançador del projecte.
 • Elaboració i seguiment de l’aplicació dels procediments d’actuació així com dels circuits de treball vinculats.
 • Assegurar el compliment dels objectius establerts, detectar-ne les desviacions i fer-ne esmenes i propostes correctives.
 • Disseny, execució i seguiment del procés de selecció, contractació i incorporació de les persones del programa d’inserció sociolaboral en el servei.
 • Supervisió i disseny dels continguts formatius impartits a les persones en el programa d’inserció laboral, garantint l’hibridatge de la formació tècnica amb les competències socials que requereix l’atenció a col·lectius vulnerables i a la ciutadania.
 • Impartir les càpsules formatives vinculades a l’acollida dels nous professionals: metodologia i procediments en l’atenció social, perspectiva de gènere i gestió dels prejudicis, gestió emocional i coneixements de l’entorn de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Garantir el treball en equip i la cohesió dels professionals en la consecució dels objectius del projecte.
 • Garantir el benestar físic i emocional de l’equip: equitat de gènere, conciliació laboral, formació contínua, descans i vacances i prevenció de l’assetjament.
 • Garantir el seguiment i execució de les tasques establertes a cada professional de l’equip i el volum d’hores/esforç destinades a cadascuna i la possible desviació de les mateixes.
 • Identificació de proveïdors necessaris per al desenvolupament del projecte i seguiment dels processos d’adquisició de productes i serveis.
 • Identificació d’actors i recursos que sumin al desenvolupament i enxarxat del servei, tant pel que fa a la ciutat de Barcelona com en l’àmbit internacional.
 • Seguiment de les dades i indicadors d’impacte tant per part de les entitats adjudicatàries dels lots territorials com dels indicadors de seguiment de projecte.
 • Atenció a mitjans de comunicació, supervisió de notes de premsa i elaboració i adaptació de documents de presentació i comunicació de projecte.
 • Assistència a espais de difusió de projecte com congressos i jornades específiques.
 • Elaboració d’informes de seguiment parcials i memòria anual.
Requisits:
 • Llicenciatura. Preferentment en l’àmbit social.
 • Experiència en la direcció de projectes multiactors entre ells, l’administració pública.
 • Experiència en la direcció de projectes d’un mínim de 3 anys.
 • Experiència i coneixement en l’àmbit social i d’intervenció amb persones en situació de vulnerabilitat social d’un mínim de 5 anys.
 • Experiència en la gestió d’equips de persones.
 • Experiència i formació reglada en l’àmbit de la inserció laboral d’un mínim de 3 anys.
 • Experiència en la redacció de propostes tècniques, informes i anàlisi de dades SPSS o equivalents.
 • Coneixement de la problemàtica de la pobresa energètica.
 • Anglès equivalent a C1
Competències i capacitats
 • Excel·lència laboral: perseverança, responsabilitat i perspectiva estratègica
 • Orientació al client.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Orientació estratègica i gestió de l’entorn (detecció d’oportunitats, amenaces, reptes, etc.)
 • Direcció de persones i lideratge.
 • Capacitat de presa de decisions.
 • Autonomia i pro activitat.
 • Flexibilitat i gestió del canvi.
 • Comunicació assertiva i capacitat de comunicació en públic
 • Habilitats de relació interinstitucional.
Característiques del contracte
 • Jornada: Completa (38,5 h).
 • Durada: 4 mesos (disponibilitat immediata.
 • Tipus de contracte: Obra i Servei per 4 mesos (amb possibilitat de pròrroga per 24 mesos més) Conveni d’Acció Social.
 • Horari:A convenir. Fonamentalment de dilluns a divendres i segons necessitats del servei.
 • Salari:Sou de perfil direcció segons conveni d’Acció Social

Podeu enviar les vostres candidatures a curriculum@abd-ong.org