El canvi en els requisits del Bo Social permet que més llars se’n beneficiïn

Segons Reial decret llei publicat aquest mes de març al BOE, el Govern central modifica el Reial decret de 2017 pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable i els criteris d’accés al bo social. Un canvi que modifica algunes de les condicions per accedir al bo social i que permetrà que, d’ara endavant, en siguin més els beneficiaris. En total, s’estima que prop de que arribarà a 600.000 llars més podrien acollir-se al descompte gràcies als nous barems publicats.

Les modificacions d’aquest mes de març se sumen a l’anunci, a principis de mes, de la pròrroga dels descomptes associats al bo social. És a dir, fins al 30 de juny de 2022, aquells beneficiaris del bo social genèric tindran (sempre que es compleixin els requisits establerts) un descompte de fins el 60%, i aquells considerats col·lectius vulnerables severs, de fins al 70%. A més, i gràcies a la nova norma publicada al BOE, es retalla el temps de tramitació de 15 a 10 dies i les comercialitzadores estan obligades a enviar a tots els seus clients de mercat regulat una carta en què es detallin totes les noves condicions relacionades amb el bo social.

Recordar que tota la informació sobre els criteris d’elegibilitat i tramitació està actualitzada a https://www.cnmc.es/bono-social

Qui pot demanar el Bo Social

El text publicat al BOE el març de 2022 estableix, en la seva disposició final vint-i-tresena, que els usuaris podran sol·licitar el bo social si compleixen algun dels següents requisits :

   

Descarrega la infografia en PDF per a consumidors vulnerables
Descarrega la infografia en PDF per a consumidors vulnerables severs

Per què és important sol·licitar-lo?

Perquè és una mesura de protecció. La seva aplicació implica una reducció en l’import de les factures del servei elèctric per a les llars elegibles.

Com es gestiona?
  • La informació sobre el bo social ha de ser clara, actualitzada i ha d’estar disponible no només en format digital sinó també en paper. Els canals de difusió s’han d’ampliar i reforçar més enllà de la comunicació a través d’Internet, perquè hi ha col·lectius amb dificultats per a accedir als canals digitals. Les administracions locals i els punts de servei de les companyies comercialitzadores d’electricitat han de facilitar i promoure l’accés dels usuaris/es a la bonificació.
Comprova si pots sol·licitar el bo social elèctric

Leave a comment