Transparent

Ver en Catalán y Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

Informació pública de l’associació sense ànim de lucre Ecoserveis, regulada segons la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014) amb l’objectiu de d’establir els deures i les obligacions d’Ecoserveis per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Per aquest motiu, des d’Ecoserveis volem difondre la informació pública d’una manera veraç i objectiva, garantir que aquesta es difongui d’una manera constant i actualitzada, organitzar la informació pública garantint un accés fàcil i comprensible, així com una consulta àgil i ràpida, per temes, perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar, facilitar la consulta de la informació  i respectar el principi de publicitat universal (accessible a tothom).

Origen i història de l'entitat
Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre fundada el 1992 a Barcelona per Xavier Traver, Joaquim Corominas i Pep Puig (professors a la Universitat Autònoma de Barcelona i socis fundadors de la cooperativa Ecotècnia) amb l’objectiu de desenvolupar projectes europeus d’educació en energia.

Amb el temps els objectius de l’entitat van anar centrant-se en el desenvolupament de serveis i projectes d’assessorament dins de l’àmbit de les energies renovables, l’ús eficient de l’energia i la pobresa energètica.

Actualment, dos dels seus fundadors, Pep Puig i Joaquim Corominas, continuen vinculats a través de la Junta Directiva exercint les funcions de secretari i vocal, respectivament.

Sòcies, treballadores i voluntàries
Ecoserveis és una associació sense ànim de lucre que desenvolupa projectes professionals en l’àmbit de les energies renovables, l’eficiència energètica i la pobresa energètica. Les persones que formen part de l’entitat hi mantenen una relació laboral -actualment té 13 treballadores i 2 col·laboradores- o formen part dels òrgans de govern de la mateixa -actualment té 6 sòcies-. Pot formar-hi part qualsevol persona física i jurídica que, de manera lliure i voluntària, demostri el seu interès en les finalitats de l’associació enviant una sol·—licitud per escrit a la Junta Directiva a través del correu electrònic info[at]ecoserveis.net, la qual prendrà la decisió en base als Estatus d’Ecoserveis sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata. L’associació no disposa de base social ni de cap altre tipus de vincle no mencionat. El voluntariat lligat a l’entitat es vehicula a través del Fuel Poverty Group projecte que Ecoserveis desenvolupa conjuntament amb ABD i que podeu contactar a través del Formulari de contacte del FPG -actualment compta amb 68 voluntàries-.

Governing board: presidència, secretaria i vocalia d’Ecoserveis.

CEO: responsable de decisions estratègiques i polítiques de l’entitat, administració interna, aplicació d’estratègies per a la consecució d’objectius, tasca comercial.

Project manager: responsable de projectes, de la seva gestió i execució, desenvolupament de propostes de pressupostos i tasca comercial.

Communication manager: responsable de comunicació de l’entitat, tant de la comunicació corporativa com la que està associada a projectes, execució de projectes, desenvolupament de propostes de pressupostos i tasca comercial.

Energy advisor: execució de projectes, desenvolupament de continguts tècnics, realització de tallers i d’intervencions en llars d’usuaris vulnerables.

Administration and accounting: seguiment econòmic de l’entitat i dels projectes que desenvolupa, control de facturació i atenció al públic.

Estatuts
Els Estatuts d’Ecoserveis determinen que l’òrgan que regeix, administra i representa l’associació és la Junta Directiva qui té les facultats de:

a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General anual, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

f) Presentar el balanç, l’estat de comptes de cada exercici i el pressupost de l’exercici següent a l’Assemblea General perquè els aprovi.

g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Membres de la junta directiva

L’assemblea general de l’entitat es duu a terme una vegada a l’any durant els mes de juny, en horari laboral.

Setmanalment en horari laboral l’equip de treball duu a terme reunions de projectes on es pren acta. S’informa periòdicament a la Junta sobre les decisions preses que siguin rellevants per a l’entitat i sempre que es formula una proposta de projectes o hi ha qualsevol incidència en qualsevol dels projectes en curs.

Presidenta – Marta García i París (marta[at]ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021
Marta García i ParísLlicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en energies renovables i eficiència energètica i postgrau en estudis europeus per la Universitat de Barcelona.

Porta 10 anys treballant la pobresa energètica a través de la comunicació, la sensibilització, la incidència política, la intervenció directa, la formació i la recerca. Treballa com a consultora energètica a Ecoserveis i com a docent a la Universitat Oberta de Catalunya en cursos de medi ambient i energia.

És integrant del Grup de Consumidors Vulnerables de la Comissió Europea. Ha participat en diversos projectes internacionals de l’àmbit de la pobresa energètica i ha organitzat jornades per a tractar la temàtica a nivell nacional. És membre de la Taula contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional de la Generalitat de Catalunya.

A nivell tècnic ha treballat com a experta per al European Economic and Social Committe i ha participat en informes tècnics de temàtica energètica.

A nivell pedagògic ha organitzat i executat tallers per a nens, joves i adults sobre canvi climàtic, energia i medi ambient i ha participat en la redacció de material d’educació energètica (exposicions, guies i cursos).

Secretari – Josep Puig i Boix (pep[at]ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021
Pep Puig i BoixDoctor Enginyer industrial per la UPC. Ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1979 (cursos de Recursos energètics i d’Energia i societat). Cofundador d’Ecotècnia empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Autor de diversos llibres, ponències i articles sobre energia, tecnologia i medi ambient.

Va ser Regidor de Ciutat Sostenible a l’Ajuntament de Barcelona (1995-1999) on va liderar el procés par a l’adopció de l’Ordenança Solar, treball que va ser guardonat amb el Premi Solar Europeu 2001.

President de la xarxa europea “Energie-Cités” (1997-2000). Impulsor de l’agència local d’energia “BarnaGEL – Barcelona Grup d’Energia Local”, que va néixer sota el paraigües del programa SAVE de la Comissió Europea. Membre del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, que organitza anualment, des de 1987, les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible.

Cofundador i president de la secció espanyola d’EUROSOLAR i vicepresident d’EUROSOLAR – Associació Europea per  les Energies Renovables. És membre d’Els Verds – Alternativa Verda. Actua de portaveu de l’Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable.


Vocal – Joaquim Corominas i Viñas (joaquim.corominas[at]enginyers.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 08/05/2018
A renovar: 01/09/2021
Joaquim Corominas i ViñasDoctor Enginyer per la UPC, MS Electrical Engineering per la Universitat de California, Berkeley. És un dels fundadors d’Ecotècnia, empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Coautor de La Ruta de la Energía. Ha coordinat i treballat en diversos projectes de la Unió Europea sobre energia.
Ha participat com expert a l’àrea d’energia de “Ciudades para un futuro más sostenible: Primer catálogo español de buenas prácticas” del MOPTMA. És membre del Working Group on the Modalities of European Co-operation in the Fields of Education and Training in RES de la UNESCO.

Ha estat professor des de 1977 de diverses assignatures (Energia i Societat, Energia i Territori, Energia i Tecnologia Alternativa, Informàtica, Matemàtiques, Control Automàtic) a la UPC i a la UAB.

Ha participat en el Pla de millora energètica de Barcelona. Ha assessorat al DMAiH de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en temes d’energia. Ha organitzat i participat en diverses jornades sobre energia (renovables, eficiència, política …).

 

Ecoserveis forma part de

El club del pacte d’alcaldes de Catalunya : com a socis impulsem sinergies entre el sector públic i privat en el camp de l’energia i el canvi climàtic.

Eurosolar : estem adherits amb la finalitat de treballar per a l’eliminació de l’energia nuclear i els combustibles fòssils.

Inforse : formem part de la xarxa global d’organitzacions no governamentals independents que treballen per a solucions d’energia sostenible per a reduir la pobresa i protegir el medi ambient.

CoEnerCat : donem suport al congrés català que busca connectar els agents del sector energètic per treballar plegats per a un model més sostenible.

Xarxa per la sobirania energètica : som membres de la xarxa d’entitats que treballa per a un futur energètic basat en la democràcia i el control social dels mitjans de producció, la sostenibilitat i el decreixement econòmic, la descentralització i l’arrelament al territori.

Obrador del tercer sector ambiental de Catalunya : participem com a secretaria amb l’objectiu de treballar per a la promoció de l’associacionisme ambiental, la consolidació de les entitats ambientals i el reconeixement de la seva tasca.

Plataforma por un nuevo modelo energético : hi estem adherits per promoure un model energètic més just socialment i sostenible ambientalment, basat en les renovables, l’estalvi, l’eficiència i la sobirania energètica.

Barcelona + Sostenible : vam signar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona 2012-2022 per promoure una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient.

Xarxa de voluntariat ambiental de Catalunya : vam fer-nos socis de la xarxa per afavorir el treball conjunt de les organitzacions ambientals que desenvolupen projectes de voluntariat ambiental.

Xarxa d’economia solidària de Catalunya : som membres de la xarxa perquè creiem en models empresarials amb pràctiques democràtiques, equitatives i sostenibles i fomentem la intercooperació entre les experiències que difonen una forma alternativa d’entendre l’economia basada en l’individu i el suport mutu.

Grup d’interès de la CNMC: Formem part del registre de grups d’interès de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia per defensar el drets dels usuaris d’energia i buscar sinèrgies per una cultura energètica més eficient, transparent i renovable.

EKOenergy: som membres de la xarxa europea d’ONG que promou el desenvolupament del sector de l’electricitat renovable i la informació clara als consumidors a través d’una etiqueta energètica que garanteix l’origen de l’energia i la protecció dels ecosistemes naturals.

Balanç social
Control financer
Ecoserveis utilitza OpenERP (formalment Odoo), un complet sistema de gestió empresarial (ERP) de codi obert i sense cost de llicències que cobreix les necessitats de les àrees de: comptabilitat i finances, vendes, compres, projectes, CRM i control de proveïdors i clients.

Ecoserveis utilitza el model de Timesheet europeu per al càlcul d’hores de dedicació de cada projecte i la plantilla de Staff cost europea per al seguiment intern de costos. Així mateix, GTLconsultors és la gestoria encarregada de donar suport en les àrees de comptabilitat i finances de l’entitat.

Subvencions, contractes i convenis
Data d'iniciData de finalitzacióNom del projecteObjecteAmb qui?Convocatòria/Contracte/ConveniImport conceditModificacions/Pròrrogues
01/01/201731/12/2017Fuel Poverty GroupXarxa de voluntariat en pobresa energèticaDiputació de BarcelonaSubvenció2.261,62€
25/03/201725/7/2017Curs de formació Formacióocupacional en energiaAjuntament de Parets del VallèsContracte 4.850,00€
04/04/201720/9/2017COMPOSE"servei d’anàlisi del potencial d'energies renovables de Palou i estudi
d'integració de diferents iniciatives i aproximacions per explotar-lo i
desenvolupar models de negoci en la zona, en el marc del projecte
COMPOSE del programa MED de la UE."
Ajuntament de Granollers Contracte16.605,00€
01/05/201731/5/2020ASSISTHarmonització del perfil professional d'assessor energètic domèstic Unió EuropeaHorizon 2020135.190,00€
06/02/201731/12/2017Formació/Suport tècnic en pobresa energètica .Formació i suport tècnic a professionals.Ajuntament de BarcelonaContracte16.997,00€
01/07/2017 - Estudi potencial renovable a Palou Estudi del potencial renovable de la zona suburbana de Palou (Granollers) dins del projecte COMPOSE Ajuntament de Granollers Contracte 17.300,00€
01/11/201731/01/2018 Diagnosi de la pobresa energètica a la Província de Girona Diagnosi participativa de la situació de pobresa energètica a la demarcació, així com identificació de propostes de millora de la resposta a nivell provincial Diputació de Girona Contracte 17.520,00€
01/12/201731/03/2017 Consultoria projecte HEPS Consultoria tècnica i disseny de proposta sobre pobresa energètica a la convocatòria Interreg MED Diputació de Barcelona Contracte 6.617,93€
01/10/201609/09/2017 Taula de coordinació necessitats bàsiques d'Igualada Crear i coordinar el desenvolupament d'una taula de coordinació de necessitats bàsiques sobre pobresa energètica al municipi d'Igualada, integrant els diferents agents rellevants del territori Diputació de Barcelona Contracte 9.975,00€
01/07/201731/12/2017 Projecte d'auditories energètiques al Gironès Programa de pal·liació de la pobresa energètica al Gironès, a través d'assessorament tècnic i internvencions energètiques a persones usuàries dels serveis socials del consell comarcal del Gironès Consorci de Benestar del Gironès Contracte 9.278,00€
29/06/201631/10/2017 App rehabilitació energètica d'edificis Desenvolupament d'una aplicació de mobil per a fomentar la rehabilitació energètica d'edificis Consorci Metropolità de l'Habitatge Contracte 17.763,00€
01/11/201628/02/2017 Programa d'inserció laboral agents energètics Coordinació de persones aturades de llarga durada per a ser agents energètics en la realització de les seves pràctiques en llars vulenrables derivades de serveis socials Ajuntament de Figueres Contracte 9.000,00€
01/09/201631/10/2016Formació al pla d'inserció de FigueresDisseny i realització de la formació a futurs agents energètics a FigueresAjuntament de Figueres Contracte 4.055,00€
05/10/201605/10/2017Ajuda mútua contra la pobresa energètica Prevenir la pobresa energètica i combatre l'exclusió residencial aprofitant les xarxes de microfinances i els grups de suport mutu del territori.Obra Social "La Caixa" Convocatòria Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 57.900,00€
01/01/201731/6/2017Programa de pal·liació de la pobresa energètica a comarques gironines Programa d'atenció i pal·lació de la pobresa energètica a comarques gironines
13/05/201630/12/2016 Carrega't d'energia Preparació i dinamització de tallers, activitat comercial, aportació als fils de discussió, generació de recursos participatius. Contracte 21.707,40€
01/04/201631/03/2019 Premium Light Pro Donar suport a les autoritats públiques en el desenvolupament de polítiques eficaces per facilitar l'aplicació de sistemes d'il·luminació LED de nova generació en el sector serveis. Unió Europea Horizon 2020 156.312,50€
01/02/201631/01/2019 Enerinvest Millorar la capacitat de finançament i l'atractiu de les inversions en projectes d'energia sostenible. Unió Europea Horizon 2020 215.250,00€
01/06/20161/6/2017 Meteo-Renovables: la meteorologia de les energies renovables Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Diputació de Barcelona Subvenció2.500,00€
01/01/201631/12/2016 Meteo-Renovables: la meteorologia de les energies renovables Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Ajuntament de Barcelona Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat2.000,00€
01/10/201530/09/2019 TESSe2b Desenvolupar una solució integral per a edificis d’ús residencial a través de l’emmagatzematge d’energia solar tèrmica i d’energia geotèrmica. Unió Europea Horizon 2020 296.325,00€
27/07/201530/12/2015 Campanya d'autosuficiència energètica Suport en la dinamització de la plataforma de gestió energètica "Carrega't d'energia", activitat comercial, tallers i assistència de dubtes Ajuntament de Barcelona Contracte21.767,90€
07/11/201607/11/2016 Formació a serveis socials Formació a treballadors social per a la luita contra la pobresa energètica. Ajuntament de Figueres Contracte 450,00€
14/07/201530/04/2016 DIBA participació Estudi sobre els serveis de pobresa energètica de la demarcació de Barcelona Diputació de Barcelona Contracte 9.607,40€
16/06/201522/09/2015 Eines per combatre la pobresa energètica des de l'administració local Jornada de formació sobre experiències per fer front a la pobresa energèticaDiputació de Barcelona Contracte 500,00€
01/04/201531/07/2018 Smart-up Fomentar l'ús actiu dels mesuradors intel·ligents en llars d'usuaris vulnerables. Unió Europea Horizon 2020 130.313,00€ Prorrogat al 31/07/18
20/03/201522/12/2015 Cornellà intervencions Avaluació i intervenció energètica a 15 llars en situació de vulnerabilitat de Cornellà del Llobregat Diputació de Barcelona Contracte 8.364,73€
26/01/201531/07/2015 IMSS Formació i assessorament sobre pobresa energètica a professionals dels centres de serveis socials Ajuntament de Barcelona Contracte 20.923,32€
01/01/201531/12/2015 Meteo-Renovables Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Ajuntament de Barcelona Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat 1.500,00€
01/12/201431/05/2016 Aprenem Acompanyar en l’ús eficient de l’energia a gestors i a inquilins d’habitatge social. GECT Pyrennées Mediterranée Desenvolupament sostenible Euroregió 8.527,24€
30/10/201430/10/2015 Fuel Poverty Group Xarxa de persones i entitats implicades en combatre la pobresa energètica. Obra Social "La Caixa" Lluita contra la pobresa i l'exclusió social 24.830,00 €
26/02/201425/08/2016 European Enterprises Climate Cup Impulsar una competició pequè organitzacions de menys de 250 treballadors facin millores d’eficiència energètica en els seus espais d’oficina. Unió Europea Intelligent Energy Europe 77.872,05€
01/04/201331/01/2016 Efficiency 2.1 Donar suport als consumidors europeus, proporcionant-los fonts d'informació fàcils de manejar i accessibles des de dispositius mòbils per a que seleccionin productes d'alta eficiència energètica. Unió Europea Intelligent Energy Europe 59.164,20€
01/12/201301/12/2014 GeopimedCompartir i transmetre l'experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura. GECT Pyrennées Mediterranée Desenvolupament sostenible Euroregió 36.092,87€
01/03/201331/05/2015 EnergizAIR2 Divulgar el potencial de l'energia solar fotovoltaica, l'energia solar tèrmica i la producció eòlica en mitjans de comunicació generalistes a través de dades meteorològiques reals. Unió Europea Intelligent Energy Europe 60.571,04€
01/03/201331/12/2013 Premium Light a totes les llars Motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los informació i eines per poder triar fàcilment bons productes. Ajuntament de Barcelona Projectes, activitats i serveis de districte de ciutat 1.500,00€
01/05/201231/10/2014 Premium Light Motivar els consumidors a comprar i utilitzar il·luminació d’alta qualitat donant-los informació i eines per poder triar fàcilment bons productes. Unió Europea Intelligent Energy Europe 92.500,00€
20/10/201020/10/2013 Changing with the climate Xarxa educativa, finançada pel Programa Comenius, que uneix escoles i instituts d’Europa per millorar l’ensenyament i l’aprenentatge sobre el canvi climàtic. Unió Europea Comenius72.250,50€
03/05/201002/08/2012 European Citizens Climate Cup Competició entre ciutadans europeus per a l'estalvi en l'ús energètic de la llar. Unió Europea Intelligent Energy Europe 111.253,08€
01/05/200931/10/2011 Energy Ambassadors Formació a treballadors social per a la luita contra la pobresa energètica. Unió Europea Intelligent Energy Europe 83.075,00€
01/04/200931/12/2013 Groundmed Demostrar i impulsar l'energia geotèrmica per a la calefacció i refrigeració al sud d'Europa.Unió Europea FP7 186.048,00€
01/12/200630/11/2009 European fuel Poverty and Energy Efficiency Identificar les estratègies de combat de la pobresa energètica en les polítiques nacionals i europees d'energia. Unió Europea Intelligent Energy Europe 146.241,00€
25/07/201615/09/2016 Formació POM 2016 Servei de formació en gestió dels subministres i el confort a la llar per a la prevenció de la pobresa energètica Ajuntament de Viladecans Contracte 5500€
01/02/201631/03/2016PAPE La MarinaPunt d'Atenció a la Pobresa Energètica La MarinaAjuntament de BarcelonaContracte11885,08