Herramientas y Publicaciones

  • Guia pràctica per a la identificació i la gestió de la pobresa energètica

  • Diagnóstico sobre la relación de las Finanzas y la Sostenibilidad en España

  • La ciutat que ens mou. Ciutadania, administracions i empreses cap a la mobilitat sostenible

  • Energia Demo: Millora del comportament energètic de 181 llars vulnerables del Gironès

  • Pobresa energètica a Catalunya: reptes i dilemes

  • Iluminación LED exterior

  • Iluminación LED interior

  • Cultiva tu propia energía. 10 alternativas para la independencia energética.

  • Volem l’energia solar com a veïna