PROYECTOS

 • GreenCoach

 • Plan de Ocupación con la Agencia Energía

  Oferim assessorament energètic i de rehabilitació als ciutadans i ciutadanes, incloent-hi mesures d'estalvi energètic i ús d'energies renovables.

 • Compose

  Formem com agents energètics a persones aturades en Figueres, que intervenen en llars vulnerables per tal de pal·liar la pobresa energètica al municipi.

 • Servicio de Asesoramiento Energético en Barberà

  Formem a professionals en situació d'atur de llarga durada, majors de 45 anys i provinents del sector de l'edificació i l'administració perquè ajudin a famílies en situació de pobresa energètica a millorar l'eficiència energètica a les seves llars.

 • Oficina de Atención Energética en Vic

  L'Oficina d'Atencia Energètica ofereix informació, formació, atenció i intervenció a persones en situació de pobresa energètica o vulnerabilitat energètica.

 • Puntos de Atención a la Pobreza Energética

  Els Punts d’Atenció a la Pobresa Energètica van ser un servei pilot municipal per informar i assessorar a famílies i persones en situació o risc a la pobresa energètica amb l'objectiu de detectar la necessitat del servei.

 • Plan de Ocupación Figueres

  Formem com agents energètics a persones aturades en Figueres, que intervenen en llars vulnerables per tal de pal·liar la pobresa energètica al municipi.

 • Congreso Catalán de Pobreza Energética

  El Congrés Català de Pobresa Energètica és una iniciativa conjunta per crear un front comú que defensi els drets energètics de la ciutadania.

 • Puntos de Asesoramiento Energético

  Los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) ofrecen información, formación, atención e intervención a personas en situación de pobreza energética o vulnerabilidad energética. Hay PAE en todos los distritos de Barcelona.