Tools and publications

  • La ciutat que ens mou. Ciutadania, administracions i empreses cap a la mobilitat sostenible

  • Energia Demo: Millora del comportament energètic de 181 llars vulnerables del Gironès

  • Pobresa energètica a Catalunya: reptes i dilemes

  • Presentació de la prova pilot a la Fàbrica del Sol, Barcelona (anglès):

  • Informe de monitorització de la prova pilot a la Fàbrica del Sol, Barcelona (anglès):

  • Fitxa tècnica de la prova pilot a la Fàbrica del Sol, Barcelona (anglès):

  • Vulnerable Consumers and Fuel Poverty Report

  • European Market Survey on Vulnerable Consumer Needs

  • Report: best practice guide on financial measures