EL REGNE UNIT REDEFINEIX LA POBRESA ENERGÈTICA

See in Catalan and European Spanish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

El Govern del Regne Unit ha adoptat recentment una nova definició de pobresa energètica .

La primera definició formal de pobresa energètica al Regne Unit va ser la que va establir Brenda Boardman al seu estudi “Fuel Poverty : from cold homes to affordable warmth” i que posteriorment va adoptar el govern d’aquest país .

Es considerava que una llar estava en situació de pobresa energètica quan s’ havien de destinar més del 10 % dels ingressos econòmics per a fer front  als costos energètics per mantenir una temperatura de confort ( 21 ºC al menjador i 18 ºC a les habitacions ).

Aquesta definició, encara que útil per quantificar, presentava algunes debilitats com la sensibilitat excessiva als preus d’energia o la manca de rigorositat en l’ús del valor del 10% com a límit d’ingressos. Després d’anys utilitzant aquesta metodologia de quantificació, s’ha comprovat que algunes llars sense problemes econòmics eren inclosos en el grup dels considerats “pobres energètics”, pel que es va plantejar una reformulació del concepte.

Medidas rehabilitación y pobreza energética

L’encàrrec el va assumir el Professor John Hills de la London School of Economics, que va presentar en l’estudi Getting the measure of fuel poverty l’indicador LIHC (Low Income, High Cost), que reemplaçaria l’ús del 10% de la definició anterior.

Utilitzant com a base aquest estudi, el govern britànic ha adoptat ja la nova definició que considera que una llar està en situació de pobresa energètica si:

  • Té unes necessitats energètiques teòriques superiors a la mediana estadística del parc d’habitatges.
  • Té uns ingressos econòmics inferiors al 60% de la mediana estadística ajustats a la mida, composició del nucli familiar i un cop descomptats els costos derivats de l’habitatge (lloguer, costos energètics …)

Per entendre-ho, el professor Hills en el seu estudi el visualitza gràficament de la següent forma:

Fuel pover gap graphic

Segons la definició, les famílies que pateixen una situació de pobresa energètica serien les que es situen dins de l’àrea vermella, ja que, a més de tenir pocs recursos econòmics, requereixen molts kWh per mantenir unes condicions mínimes de confort tèrmic.

El gràfic també permet visualitzar el que es coneix com “fuel poverty gap”, que fa referència a la diferència entre la despesa energètica a què ha de fer front la llar que està en situació de pobresa energètica i el límit de despesa que hauria de tenir per deixar d’estar en situació de precarietat energètica.

Par a més informació podeu consultar la següent bibliografia: