SAE Barberà

Project name SAE Barberà
Juny 2018 - 31 Desembre 2018
Total budget: Contractes de l'Ajuntament de Barberà del Vallès i de la Fundació Barberà Promoció: 20.000 €
Beneficiaries
Social networks :

Descripció

Davant el gran nombre de famílies que pateixen pobresa energètica, l’Ajuntament de Barberà del Vallès decideix posar en marxa una prova pilot de Servei d’Assessorament Energètic (SAE). Mitjançant aquest servei, defensa el dret d’accés de la ciutadania als subministraments bàsics d’electricitat, aigua i gas.

L’equip està format per una coordinadora i 3 agents energètics, que han rebut formació especialitzada d’Ecoserveis. Des del SAE informen i assessoren els usuaris sobre les seves factures i contractacions, els defenen davant les companyies subministradores i els orienten per tal de millorar l’eficiència energètica de la seva llar. També es celebren tallers participatius amb els quals fomenten la cooperació entre entitats i la creació de xarxes de treball comunitari.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis hem sigut els encarregats de dissenyar el Servei d’Assessorament Energètic de Barberà del Vallès, atorgant-los totes les eines i recursos necessaris pel seu funcionament. També hem oferit suport tècnic al coordinador del servei durant la duració del projecte pilot.
Paral·lelament, durant el mes de setembre, hem format a 10 agents energètics, amb l’objectiu de que 3 d’elles treballen en el SAE, des d’octubre fins al 31 de desembre, quan finalitza la prova pilot.

Objectius

– Construir un Servei d’Assessorament Energètic i atorgar les eines i mecanismes perquè funcioni de manera autònoma.

Projectes relacionats

Més info:

Resultats aconseguits

Hem construit un servei que ha funcionat eficientment durant 6 mesos i ha atès a 337 persones.

Clients

Project manager

Abast del projecte

Barberà del Vallès