El bo social només aplica 2 anys: després s’ha de renovar

El bo social d’electricitat és un descompte a la factura elèctrica que s’ha de renovar cada 2 anys. Aquesta rebaixa és d’un 25% per a consumidors vulnerables i d’un 40% per a consumidors vulnerables severs, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Si, a més, s’és consumidor en risc d’exclusió social perquè s’està sent atès pels serveis socials d’una administració autonòmica o local que pagui almenys el 50% de la factura, no s’haurà d’afrontar la factura elèctrica i, en cas d’impossibilitat temporal per poder fer el pagament, no es podrà interrompre el subministrament elèctric.

Fuente: Secretaría de Estado de Energía. Ministerio para la Transición Ecológica.

Ja hem parlat altres vegades d’aquest mecanisme de protecció i tota la informació es troba disponible a algun dels nostres articles i al web que té accessible el Ministeri.

El bo social s’aplica durant el termini de dos anys i els primers van començar a tramitar-se a la tardor del 2017. Per tant, si els beneficiaris no acrediten novament les condicions perdran la seva bonificació. Cal destacar que queden eximits de sol·licitar la renovació les famílies nombroses sempre que es trobi vigent el corresponent títol que ho acredita.

És important tenir en compte que l’empresa comercialitzadora de referència està obligada a indicar al consumidor, a la última factura que emeti i abans del venciment del termini per a la renovació, que l’ha de renovar.

Com s’ha de renovar el bo social?

Aquells beneficiaris del bo social als que encara no els hagi vençut, hauran de sol·licitar la renovació contactant a la comercialitzadora de referència. Als qui els hagi vençut l’hauran de tornar a sol·licitar a través del telèfon, correu electrònic, correu ordinari, o al fax directament a alguna de les comercialitzadores de referència, les quals tenen la obligació d’oferir i finançar el bo social. Tal i com vam advertir a Ecoserveis fa uns mesos, cal tenir en compte el canvi de nom d’algunes comercialitzadores, tot i que segueixin sent la mateixa empresa subministradora.

Telèfon: 900 902 947

Aptdo. Correos 190, 33080 Oviedo

bonosocial@basercor.es

Web

Telèfon: 800 007 943

Aptdo. Correos 6, 52006 Melilla

bonosocial@teramelcor.es

Web

Telèfon: 800 760 333

Aptdo. Correos 1.167, 41080 Sevilla

bonosocial@energiaxxi.com

Web

Telèfon: 900 814 023

Aptdo. de Correos 90, 33080 Oviedo

bonosocial@corenergetico.es

Web

Telèfon: 900 101 005

Calle Isabel Torres 19, 39011 Santander

bono-social@regsiti.com

Web

Telèfon: 900 100 283

Aptdo. Correos 61.084, 28080 Madrid

bonosocial@comercializadoraregulada.es

Web

Telèfon: 900 200 708

Aptdo. Correos 61.017, 28080 Madrid

bonosocial@curenergia.es

Web

Telèfon: 900 106 004

Aptdo. de Correos 13, 51080, Ceuta

bonosocial@energiaceutaxxi.com

Web