Eines i Publicacions

  • La Ciutat que ens mou. Ciutadania, administracions i empreses cap a la mobilitat sostenible

  • Atlas of Energy Poverty Initiatives in Europe

  • El preu de l’energia, factor clau en l’augment de la pobresa energètica.

  • La pobresa energètica a Catalunya. Situació actual i propostes d’acció

  • La pobreza energética en Cataluña. Situación actual y propuestas de acción

  • Campanya “Bona energia a la Barceloneta”. Informe de resultats.

  • Efectes de la pobresa energètica en llars en situació de vulnerabilitat social

  • Guia pràctica. Com actuar davant la Pobresa Energètica. 3a edició.

  • Anàlisi de l’impacte de l’execució i proposta d’alternativa de producció local d’energia elèctrica mitjançant sistemes solars fotovoltaics