Eines i Publicacions

  • La ciutat que ens mou. Ciutadania, administracions i empreses cap a la mobilitat sostenible

  • Energia Demo: Millora del comportament energètic de 181 llars vulnerables del Gironès

  • Pobresa energètica a Catalunya: reptes i dilemes

  • Volem l’energia solar com a veïna

  • El Cambio climático en los Pirineos: impactos, vulnerabilidades y adaptación

  • Iluminación LED para interiores en el sector de servicios públicos y privados

  • Iluminación LED exterior en el sector de servicios públicos y privados

  • Guía para la financiación de proyectos de energía sostenible

  • La pobresa energètica a la demarcació de Barcelona. Propostes d’actuació des de l’àmbit local

12