Green Trail Concept

Nom del projecte: Green Trail Concept
01/01/2023 - 31/12/2025
Pressupost total: 400.000€ totals dels quals 115.035€ son destinats a Ecoserveis - Erasmus + Programs
Beneficiaris:
  • Organitzacions actives en l'àmbit de les carreres de muntanya i trail, la innovació social, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic
Xarxes socials :

Desenvolupament d’un sistema de certificació de sostenibilitat de la UE per a millorar la governança i fer-la més verda en organitzacions esportives i federacions de carreres esportives a l’aire lliure

Descripció

GreenTrailConcept busca (1) millorar la governança d’esdeveniments esportius incorporant pràctiques sostenibles des del punt de vista mediambiental, social i ètic en la gestió d’esdeveniments de curses de muntanya, tot (2) involucrant el públic dels esdeveniments en prendre accions més sostenibles i (3) integrant els principis d’inclusió i justícia social en l’organització i gestió dels esdeveniments.

El projecte reuneix 4 socis: Ecoserveis, la Fundació Privada Kilian Jornet, GRID-Arendal i ADP esdeveniments esportius AB. Per al primer objectiu, el projecte desenvoluparà i promourà l’ús d’un sistema de certificació per planificar, analitzar, supervisar i avaluar el rendiment de les organitzacions. L’eina no només avaluarà la situació actual, sinó que oferirà orientacions i consells per millorar la sostenibilitat general de les activitats planificades. Per tal d’involucrar al públic es redactarà una estratègia de participació i es durà a terme una campanya de comunicació dedicada als aficionats a les carreres de muntanya, els participants i les seves famílies per tal d’augmentar la consciència de l’impacte derivat de les seves pràctiques i d’estimular el canvi de comportament de les petites accions individuals.

GreenTrailConcept es regirà a través dels tres pilars de la sostenibilitat: el mediambiental, el social i l’econòmic, promovent activitats per tal d’integrar les carreres en els paisatges on es duguin a terme, fomentant i premiant la inclusió, la igualtat de gènere i creant sinergies amb les comunitats i les economies locals.

El suport de la Comissió Europea a la producció d’aquest web no constitueix l’aprovació dels continguts, que reflecteixen exclusivament els punts de vista dels autors, i la Comissió no es poden exigir responsabilitats a la Comissió de la informació oferida aquí.

Participació d'Ecoserveis

Coordinació del projecte.

Objectius

GreenTrailConcept vol desenvolupar i posar a prova un marc europeu que permeti incorporar la governança de la sostenibilitat mediambiental, social i ètica en les organitzacions i esdeveniments esportius de muntanya.

Alhora sensibilitzar a les organitzacions esportives, als participants i al públic sobre els efectes del canvi climàtic en les àrees naturals i sobre com millorar la sostenibilitat en la pràctica esportiva.

Projectes relacionats

Finançat per

Col·laboradors/socis