Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària

Nom del projecte: Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària
01/10/2021 - 30/09/2022
Pressupost total: 7.500€
Beneficiaris:
  • Entitats de l'Economia Social i Solidària
Xarxes socials :
Materials
Videotutorials per l’ús de l’ERP Odoo en entitats de l’Economia Social i Solidària
Manuals d’ús de l’ERP Odoo en entitats de l’Economia Social i Solidària

(descàrrega)

Descripció

La gran majoria d’entitats de l’Economia Social i Solidària treballa amb recursos digitals bàsics com els fulls de càlcul o paper. Aquest fet genera una barrera important en el seu creixement i en la creació de nous serveis ja que els recursos necessari per augmentar els serveis és proporcional al seu esforç. Dit d’una altra manera, els serveis no són escalables donat que per cada unitat productiva necessites adquirir una unitat de recurs per ampliar-la. Aquest fet més la complexitat en augment de la gestió interna de les entitats fa que créixer sigui a la vegada una condemna a la viabilitat econòmica de l’entitat. Gràcies a la implementació d’un sistema de gestió empresarial ERP ODOO, utilitzat de forma conjunta per entitats del mateix teixit associatiu, fa que es redueixin costos d’estructura i que els serveis siguin escalables. El valor principal que promou el projecte és el de la col·laboració per donar a conèixer el codi lliure del programari, que és públic, i desplegar-lo de manera conjunta entre les organitzacions.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis ha desplegat el sistema de gestió empresarial ERP ODOO en forma de pilot, i generarà guies i recursos oberts per a replicar-lo a la resta d’entitats d’Economia Social i Solidària, tot buscant sinergies amb entitats que aportin la seva experiència i vulguin ajudar a definir un model de negoci sostenible.

Objectius

Els objectius principals del projecte són:

  1. Acompanyar i facilitar la transformació digital de les entitats de l’Economia Social i Solidària.
  2. Desplegar el sistema de gestió empresarial de codi lliure ERP ODOO.
  3. Crear un model de negoci sostenible amb valors d’Economia Social i Solidària i d’economia circular.
Projectes Relacionats

El projecte Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària és el primer projecte que Ecoserveis porta a terme en l’àmbit de la digitalització.

Socis i col·laboradors