CAF-acció

Nom del projecte: CAF-acció
Octubre 2016 - Novembre 2017
Pressupost total: 27.800 €
Beneficiaris:
  • COL·LECTIUS VULNERABLES AMB PROBLEMÀTIQUES AFINS
Xarxes socials :

Descripció

Les Comunitats Autofinançades (CAF) són una metodologia d’apoderament comunitari que incrementa la resiliència de les comunitats, dotant als seus membres d’eines com educació financera pràctica, estímul de l’estalvi, una xarxa social de confiança i ajuda mútua, lideratge, responsabilitat… La creació de CAF és especialment important per a les persones nouvingudes de països empobrits a causa de la seva manca de xarxa de contactes, la situació de precarietat econòmica amb la qual vivien i la impossibilitat d’accedir a crèdit bancari.

Les CAF no serveixen únicament per solucionar situacions d’urgència a curt termini sinó que també doten als beneficiaris d’una xarxa estable d’autoajuda i un lloc on estalviar i demanar crèdits per a petites necessitats. Les eines atorgades per les CAF fomenten la capacitat dels membres per a resoldre de manera autosuficient els seus problemes i necessitats diàries, de manera que els ajuda a independitzar-se de serveis socials i institucions.

Els col·lectius beneficiaris del projecte representen perfils amb problemàtiques afins i, per tant, són susceptibles de conformar-se en una CAF. A més, compten amb el suport de tècnics socials de les Administracions locals, fet que permet provar processos, recollir informació i contactar amb els líders comunitaris, qüestions essencials per a fer viable i reproduïble el projecte.

El projecte també ha comptat amb la participació del col·lectiu “Pásame otro ladrillo” que s’ha encarregat de dur a terme intervencions de mig cost en 6 usuaris que el projecte havia detectat que requerien una intervenció en l’habitatge més profunda. Per a fer-ho s’ha comptat amb voluntaris de “Pásame otro ladrillo” i amb els propis afectats, els quals s’han implicat directament en les tasques de rehabilitació de casa seva. Aquestes intervencions han tingut un pressupost de fins a 600 €.

A més, amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies s’ha editat una guia metodològica que recull l’experiència adquirida durant el projecte.

Objectius

  • Millorar l’eficiència energètica de les llars de persones en risc d’exclusió social.
  • Reduir el cost de les seves factures.
  • Minimitzar la seva dependència econòmica de les ajudes de l’Administració o d’entitats socials.

Participació d'Ecoserveis

El projecte CAF-Acció, coordinat per les entitats ACAF i Ecoserveis, s’articula a través d’accions informatives, d’aprenentatges-servei i d’acompanyament. Es dirigeix a associacions d’immigrants, persones usuàries d’entitats socials i serveis socials, i a les usuàries del programa de microcrèdits per a dones de la Fundació Servei Solidari a Barcelona.

Resultats de CAF-ACCIÓ

Resultats

Projectes relacionats

Resultats aconseguits

assistents 400Assistents
d’àmbit nacional i internacional 80Ponents

Imatges del projecte

Videos del projecte

Col·laboradors-socis

Project manager

Abast del projecte

Catalunya