EYES

EYES

Involucrem els joves en la planificació energètica i climàtica en l’àmbit local i potenciem el desenvolupament de competències clau com el lideratge, la comunicació i la cultura política. Ens centrem en joves de col·lectius vulnerables, com a grups que seran més afectats pel canvi climàtic.

Get Involved

PlayGreen

PlayGreen

PlayGreen involucra els joves en el respecte al medi ambient basant-se en l’esport i el voluntariat.

Get Involved