Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària

Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària

Nom del projecte: Digitalització de l’Economia Circular, Social i Solidària 01/10/2021 - 30/09/2022 Pressupost total: 7.500€ Beneficiaris: Entitats de l’Economia Social i Solidària Xarxes socials : Descripció La gran majoria d'entitats de l'Economia Social i Solidària treballa amb recursos digitals bàsics com els fulls de càlcul o paper. Aquest fet genera una barrera important en el seu creixement i en…

Get Involved

European Energy Management Specialists for SMEs (EEMS4SME)

European Energy Management Specialists for SMEs (EEMS4SME)

Nom del projecte: European Energy Management Specialists for SMEs (EEMS4SME) 2019 - 2022 Pressupost total: 53802€ per Ecoserveis i 301446€ totalWeb: https://eems4smes.weebly.com/ Beneficiaris: Petites i mitjanes empreses Xarxes socials : Descripció La gestió de l’energia s’ha convertit en un aspecte clau per a la competitivitat empresarial a tot arreu d’Europa, però la manca de professionals capacitats dificulta la seva execució.…

Get Involved

Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)

Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)

Nom del projecte: Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) 2021 - 2024 Pressupost total: € 298.125Web: https://energy-poverty.ec.europa.eu/index_es Beneficiaris: Municipis de la UE Xarxes socials : Descripció L'Energy Poverty Advisory Hub (EPAH) és la iniciativa principal de la UE encaminada a erradicar la pobresa energètica i accelerar la transició energètica justa dels governs locals europeus. En base als aprenentatges adquirits a través…

Get Involved

COOLTORISE

COOLTORISE

Nom del projecte: COOLTORISE 01/09/2021 - 31/08/2024 Pressupost total: € 1.515 242,50Web: http://cooltorise.eu/ Beneficiaris: Llars europees Famílies vulnerables Xarxes socials : Descripció La pobresa energètica s'associa tradicionalment amb la calefacció i l'hivern, però té la mateixa importància durant els mesos d'estiu. Fins a un 19% de les llars de la Unió Europea van declarar que, durant els mesos d'estiu, no…

Get Involved

Indústries pel Clima

Indústries pel Clima

Nom del projecte: Indústries pel Clima 01/12/2021 - 30/05/2022 Web: https://www.clusterbioenergia.cat/ca/projecte-industries-per-laccio-climatica-i-la-insercio-social/ Beneficiaris: Empreses del sector industrial català Ciutadania Xarxes socials : Descripció El present projecte de col·laboració entre empreses s’orienta al desenvolupament d’un projecte estratègic per l’impuls de descarbonització de les indústries de Catalunya a partir de la bioenergia amb la participació del Tercer Sector de Catalunya, per la creació…

Get Involved

Esports pel clima

Esports pel clima

Nom del projecte: Esports pel clima 01/01/2020 - 30/11/2022 Web: https://www.clusterbioenergia.cat/ca/projecte-esport-pel-clima/ Beneficiaris: Centres esportius de Catalunya Ciutadania Xarxes socials : Descripció El present projecte es vol orientar al desenvolupament d’un projecte estratègic per l’impuls d’instal·lacions de biomassa en el sector esportiu com estratègia de mercat sectorial per tal de poder promoure projectes d’instal·lacions de biomassa amb una major demanda tèrmica…

Get Involved

CLEVER (EU Scenarios)

CLEVER (EU Scenarios)

Nom del projecte: CLEVER (EU Scenarios) 01/01/2020 - 30/11/2022 Pressupost total: 8000€. Contracte. Ens van contractar inicialment amb 4000€ per donar suport i hem fet extensions per poder seguir treballant-hi. Beneficiaris: Comissió Europea Governs i Administració Pública Ciutadania interessada Xarxes socials : Descripció El Eu Scenarios és un projecte liderat per l'Associació francesa Négawatt, en el que participen entitats de…

Get Involved

Eurosolar per a tots: comunitats energètiques per a una transició energètica justa a Europa (Sun4All)

Eurosolar per a tots: comunitats energètiques per a una transició energètica justa a Europa (Sun4All)

Nom del projecte: Eurosolar per a tots: comunitats energètiques per a una transició energètica justa a Europa (Sun4All) 01/10/2021 - 30/09/2024 Pressupost total: Cost total: 1.665.764,87€. Aportació UE 1.660.264,87€. Per Ecoserveis 341.122,96 €. Programa H2020 - Acció de coordinació i suport (CSA).Web: https://www.sunforall.eu Beneficiaris: El projecte s’adreça a famílies vulnerables de les diferents regions pilot: Barcelona (ES), Communauté de Communes…

Get Involved

CLIMATUBERS

CLIMATUBERS

Nom del projecte: CLIMATUBERS 15/01/2021 - 14/01/2024 Web: https://climatubers.org/ Beneficiaris: Gent gran Migrants Joves d’entorns desafavorits Xarxes socials : Descripció El canvi climàtic aguditza les desigualtats no només als països en vies de desenvolupament, sinó també als països benestants, i el preu més alt el paguen les persones amb menys recursos o en situació d’exclusió social. Tot i que els…

Get Involved

Formació sobre Comunitats Energètiques – AMB

Formació sobre Comunitats Energètiques – AMB

Nom del projecte: Formació sobre Comunitats Energètiques – AMB 01/10/2021 - 31/03/2022 Pressupost total: 9000€ Beneficiaris: Tècnics i tècniques municipals Xarxes socials : Descripció Aquest encàrrec sorgeix de la necessitat de generar contingut formatiu per a tècnics i tècniques municipals en l'àmbit de les comunitats energètiques. Aquests tècnics/ques són actors claus per l'acompanyament i promoció d'iniciatives comunitàries entorn l'energia. Participació…

Get Involved