Girona, 25 principal 08010 Barcelona +34 934 590 022 info[at]ecoserveis.net" @Ecoserveis FB Ecoserveis Linkedin Ecoserveis Català Español English
Blog - Ecoserveis

6 CLAUS PER A ENTENDRE ELS COMPTADORS DIGITALS

Per què en parlem? En aquests últims anys, les empreses de distribució elèctrica (aquí a Catalunya la majoritària és Endesa) han anant substituint els comptadors analògics pels nous comptadors digitals, que permeten la discriminació horària amb un únic comptador i la telegestió. La responsabilitat de fer aquest canvi és de la distribuïdora i estan obligades […]

EL NOU BO SOCIAL 9 MESOS DESPRÉS: UNA VALORACIÓ DES D’ECOSERVEIS

El passat mes d’octubre es van publicar al BOE el Reial  decret  897/2017,  de  6  d’octubre,  pel  qual  es  regula  la  figura  del consumidor  vulnerable,  el  bo  social  i  altres  mesures  de  protecció  per  als consumidors domèstics d’energia elèctrica. i l’Ordre ETU/943/2017, de 6 d’octubre, que el desenvolupa. La norma afegeix nous criteris per avaluar […]

Precio del gas natural

TARIFES REGULADES DE GAS NATURAL: QUINA MODALITAT DE TARIFA D’ÚLTIM RECURS EM CORRESPON?

Els preus sense impostos de la Tarifa d’Últim Recurs (TUR) de gas natural es regulen trimestralment mitjançant Resolució del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. Actualment, les tarifes vigents són: *Resolució de 28 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d’últim recurs […]

Girona, 25 principal 08010 Barcelona +34 934 590 022 info[at]ecoserveis.net" @Ecoserveis FB Ecoserveis Linkedin Ecoserveis Català Español English