EPAH

Una assistència tècnica d’EPAH des del punt de vista dels experts: El cas de Barrios Altos de Lorca, Murcia
Una assistència tècnica d’EPAH des del punt de vista dels experts: El cas de Barrios Altos de Lorca, Murcia
Getafe treballa en una comunitat energètica per a combatre la pobresa energètica
Getafe treballa en una comunitat energètica per a combatre la pobresa energètica