APRENEM

 

“La solució a llarg termini del problema de la pobresa energètica passa per la rehabilitació energètica dels habitatges”

”Què”El”El”LaEls consumidors vulnerables”La”La”Objectius””Eines””Col·laboradors”
PrintAprenem parteix d’un projecte que ja existeix a França i que va néixer gràcies a l’interès dels promotors i gestors del parc d’ habitatge social de treballar en un programa d’acompanyament dels seus inquilins.

Aprenem significa acompanyament en l’ús eficient de l’energia i l’aigua per a la prevenció de la precarietat energètica a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

Es tracta d’un projecte finançat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània, i el consorci està format per entitats de les 4 regions de l’Eurorregió.

menorcagefosatecoserveis solagro

A Catalunya tenim un parc d’habitatges envellit i de baixa qualitat energètica, donat que aproximadament el 50% va ser construït abans que s’apliqués cap normativa d’aïllament tèrmic o eficiència energètica.

Actualment, els promotors i gestors ja han començat a actuar per reduir les necessitats d’energia dels edificis, i garantir així un confort òptim per als residents.

El consum d’energia a les llars catalanes ha augmentat en els últims anys, degut diversos factors (noves exigències de confort, nombre més gran de m2 per capita, nous electrodomèstics i equipaments, entre d’altres).

Per una família de 4 persones que viu en una llar de 90 m2, el consum energètic anual ascendeix a més de 8.000 kWh en zones amb clima mediterrani, i més de 13.000 kWh en zones amb clima continental (província de Lleida). Aquest consum suposa una despesa aproximada de més de 1.000€ per la família. Al voltant d’un 45% d’aquesta energia és elèctrica (3.600 kWh) i un 55% gas natural (4.400 kWh).

La distribució del consum d’energia a una llar és de:

El 41,4% del consum d’energia es degut a la calefacció.
El 17,1% a la generació d’aigua calenta sanitària.
El 22,2% als aparells electrodomèstics.
El 10,2% a la cuina.
El 7,7% a la il·luminació.
El 1,4% a la refrigeració.

shutterstock_40214779

Reduir la demanda d’energia de l’habitatge és important per a prevenir i lluitar contra la pobresa energètica, un fenomen que en els últims anys ha augmentat significativament.

Si la llar d’una família vulnerable, o potencialment vulnerable, està ben aïllada i té unes instal·lacions eficients, la família no consumirà tanta energia i es reduiran considerablement les factures.

D’aquesta manera es redueix també el risc de que puguin trobar-se en situacions d’emergència, com l’amenaça d’un tall de subministrament, o que hagin de triar entre escalfar la casa o comprar menjar.

És important no confondre el concepte de consumidor vulnerable amb el de pobresa energètica. Tot i que en alguns casos poden convergir, els dos conceptes són diferents. Mentre la pobresa energètica es defineix com la incapacitat de mantenir la llar a una temperatura adequada, una situació de vulnerabilitat energètica té en compte les necessitats personals de l’individu, l’edat, situacions de discapacitat o malaltia, el domicili, les condicions laborals, etc.

shutterstock_73348510Considerem que es dóna una situació de vulnerabilitat energètica quan les circumstàncies personals d’un individu combinades amb aspectes del mercat (p.e. augment de preu de l’energia) creen situacions de desprotecció al consumidor com, per exemple, la falta de mecanismes per garantir l’accés a l’energia i l’aigua com a béns de primera necessitat.

Es poden incloure dins la definició de consumidor vulnerable: gent gran; malalts crònics; persones amb discapacitat; famílies amb menors a càrrec; persones que reben prestacions, tenen pocs recursos econòmics o tenen condicions laborals precàries, etc.

Per tant, si s’estima que al voltant del 10,9% de llars catalanes pateixen pobresa energètica perquè declaren que no poden mantenir una temperatura adequada a casa, el nombre de persones vulnerables energèticament representa un percentatge encara més elevat. A més, hem observat que des de l’inici de la crisi gairebé s’ha duplicat el nombre de llars catalanes en pobresa energètica (5,4% al 2007). Per aquest motiu, és urgent impulsar mesures de prevenció de la pobresa energètica al territori, no només per a persones en situació de pobresa energètica, sinó també les persones en vulnerabilitat.

shutterstock_73348510
Una de les mesures preventives que s’ha començat a impulsar és la rehabilitació d’habitatges.

Actualment ja s’està rehabilitant part del parc d’habitatge social del territori i també s’estan impulsant ajudes a la rehabilitació d’edificis per tal de millorar el parc privat existent.

A Espanya gran part dels col·lectius potencialment vulnerables viuen en règim de tinença en el parc d’habitatge privat, de manera que la millora de l’habitatge privat suposa també una mesura de prevenció contra la pobresa energètica.

shutterstock_172624

La rehabilitació energètica porta a una transformació de l’ús eficient d’aquests edificis, però cal treballar també amb la comunitat per a que entengui els canvis que s’han produït i evitar l’ “efecte rebot”, és a dir, l’augment en el consum d’energia fins i tot quan les necessitats disminueixen.

A més, certs aspectes de la rehabilitació han d’anar lligats a canvis de comportament dels usuaris de l’edifici. És el cas, per exemple, de la ventilació, que es torna essencial en termes de qualitat de l’aire.

shutterstock_110647250

Per tant, la informació i la sensibilització de la comunitat i els agents implicats és fonamental per tal de fomentar un ús eficient de l’energia a les llars.

Aprenem té 2 objectius concrets:

Acompanyar i oferir eines a gestors d’habitatge per tal que puguin assessorar correctament a famílies que han realitzat una rehabilitació energètica. També es pretén difondre els beneficis concrets de la rehabilitació per tal de motivar a més famílies a apostar per aquesta solució de prevenció de la precarietat energètica.

Ajudar als llogaters i propietaris a fer un ús més eficient dels recursos d’energia i aigua en els seus habitatges. A través de tallers i recursos didàctics s’ajudarà a millorar el confort dins els habitatges, alhora que es redueixen les factures i l’impacte en la lluita contra el canvi climàtic.

 

shutterstock_171330887

Per aconseguir aquests objectius, el consorci desenvoluparà diversos materials divulgatius i de formació pels 2 col·lectius esmentats:

1 exposició dirigida a llogaters i propietaris

2 tallers/activitats estacionals sobre usos d’energia (per a llogaters i propietaris)

1 taller i 1 curs de e-learning per a formar a gestors d’habitatge en especificitats de la rehabilitació energètica, ús racional d’energia, mercat energètic, etc.

shutterstock_121404778

Per aquest projecte, Ecoserveis compta amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) per tal d’arribar als 2 públics objectiu.

Agència de l'Habitatge de Catalunya

Tant l’AHC com gestors d’habitatge de les regions implicades de França han col·laborat en el disseny dels materials de formació i divulgació, per tal de desenvolupar unes eines que responguin a les necessitats tant del context català i balear, com del francès.

 

 

“Les solucions tècniques només serveixen si l’usuari les entén i les integra”