10 ACCIONS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

29/07/2014

Després de l’èxit de la jornada “Eines per a l’acció contra la pobresa energètica” celebrada dimecres 2 de juliol de 2014 a Sabadell i que vam organitzar Ecoserveis conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, la Diputació de Barcelona i Tarpuna, la varietat de perfils dels 100 participants ens fa constatar la immensa necessitat de proposar eines adients a cada sector professional.

Tant si treballes a una administració pública, una companyia elèctrica, una entitat del tercer sector com si encara ets estudiant o, com la majoria, ets un ciutadà que es preocupa pel que passa al seu voltant, has de saber que pots fer quelcom per fer front a la pobresa energètica.

Si tots ens hi posem, SÍ podem fer desaparèixer la pobresa energètica!

Et presentem 10 propostes per aconseguir-ho, inspirades en la jornada ““Eines per a l’acció contra la pobresa energètica”:

Si ets una companyia elèctrica pots:

1 –  informar als usuaris de la possibilitat d’ajustar la potència contractada en funció de les seves necessitats, com fa Estabanell Energia.

2 – establir convenis de col·laboració amb els serveis socials del Consell Comarcal per protegir els usuaris vulnerables. Aquesta iniciativa s’inclou al projecte NiW± que acaba d’arrencar i que va presentar el Consell Comarcal d’Osona .

3 – crear fons de solidaritat que permetin donar suport als consumidors més vulnerables.

Si treballes a l’administració pots:

4 – ensenyar a famílies a monitoritzar els seus patrons de consum elèctric, mitjançant una aplicació de telèfon mòbil, amb la finalitat de reduir-lo. La iniciativa Comunitat Rubí Brilla de l’Ajuntament de Rubí pretén aconseguir un estalvi de fins el 10%. També pots organitzar tallers de factures per ensenyar als ciutadans com cal llegir el complex rebut de la llum i com ajustar la potència contractada a les seves necessitats i reduir així el cost, acció inclosa dintre del projecte Rubí Brilla Domèstic.

5 – oferir assessorament personalitzat per baixar el consum d’electricitat, mantenint la llar a unes condicions adequades de temperatures, segons fan Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

6 – establir plans de formació ocupacional especialitzats en rehabilitació energètica d’edificis i dirigits a peons i arquitectes, tal i com contempla al Pla de Barris de les Planes de l’Ajuntament de Sant Cugat del  Vallès.

Si treballes a una entitat del tercer sector pots:

7 – formar voluntaris que assessorin a les famílies vulnerables per estalviar en la despesa de electricitat i gas, com fa el projecte Fuel Poverty Group d’ABD i Ecoserveis.

Si estàs estudiant pots:

8 – realitzar auditories energètiques en habitatges de famílies amb dificultat per pagar factures energètiques per detectar quin tipus de subministraments tenen contractats i si fan servir sistemes ineficients (bombetes de consum elevat, per exemple).  Alumnes de la Universitat Politècnica de Catalunya ja ho estan fent dintre del projecte Energia per a tothom.

9 – col·laborar (si tens coneixements de psicologia) en sessions de teràpia per a mares i pares de famílies vulnerables per, d’una banda, alleujar-los i, d’una altra, donar-los recursos per explicar la situació als seus fills i compartir la seva situació amb altres famílies en situació similar. Fa temps que l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat duu a terme aquesta iniciativa amb famílies en risc o procés de desnonament.

Si ets un ciutadà que es preocupa pel que passa al seu voltant pots:

10 – fer-te voluntari del Fuel Poverty Group per ajudar els consumidors vulnerables a entendre i controlar la seva factura energètica.

En resum, l’apoderament dels consumidors vulnerables perquè siguin autònoms a l’hora de controlar el seu consum  d’energia (després d’una fase de formació inicial) és essencial per lluitar contra la Pobresa Energètica.

A més, donat el fet que el 58% de les cases que s’han construït a Espanya s’ha fet sense cap criteri d’eficiència energètica, rehabilitar aquest parc d’habitatges també és clau per reduir l’import de les factures d’electricitat i gas, alhora que suposa una dinamització del mercat laboral.

Finalment, establir sinèrgies entre els diferents agents implicats en el problema de la pobresa energètica és clau per eradicar-la d’arrel. L’acció per fer front a la pobresa energètica ha de venir tant de l’administració pública, com de les empreses, entitats i societat civil: només el treball col·laboratiu portarà a l’èxit de l’eradicació d’aquesta nova prioritat social.

Les conclusions de la jornada “Eines per a l’acció contra la pobresa energètica” són al següent PDF.