Caf-Acció

Les CAF: una eina contra la pobresa energètica

Podem prevenir la pobresa energètica i l’exclusió residencial a través de les xarxes ciutadanes de suport mutu? Podem resoldre situacions de vulnerabilitat sense dependre d’ajudes externes?

Un projecte d’aprenentatge-servei que millora les condicions de confort de persones en situació d’exclusió i permet que estalviïn diners en les factures de subministraments a través de finançar amb micropréstecs millores en l’eficiència energètica de les seves llars.