Socis

Per a l'elaboració del consorci s'han integrat tant socis que havien treballat anteriorment com nous, a més de tenir-se en compte el perfil de cadascun d'ells per cobrir els diferents àmbits del projecte.

Mapa del consorci - Xarxa Pirineus Mediterrània per a l’ús eficient de l’energia geotèrmica
Mapa del consorci - Xarxa Pirineus Mediterrània per a l’ús eficient de l’energia geotèrmica
Dels 4 socis, un pertany a l'àmbit universitari i té un perfil cientifico-tècnic (UIB, Universitat de les Illes Balears), 2 són agències d'energia local que estan en contacte directe amb decisors polítics i tècnics del sector de l'energia (ALE i Soleval) i el cap de fila (Ecoserveis) és una entitat de cultura energètica que compta amb experiència en l'àmbit de la societat civil i l'energia, en recerca i experimentació.

 

ALE (Agence Locale de l'Energie de Montpellier) i Soleval (Agence Locale de l'Energie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain) estan directament vinculades amb els socis que desenvolupen projectes (inclosos els projectes amb sondes geotèrmiques desenvolupades per l'equip de la regió de Montpeller - Serman).

ALE és una associació que promou l'eficiència energètica i la conservació de l'aigua, així com el desenvolupament de les energies renovables. Els seus objectius principals són educar i ajudar la ciutadania, a més a més d'oferir assistència tècnica als municipis.

ALE i Soleval també són part de 2 xarxes nacionals: FLAME (Fédération des Agences Locales de Maîtrise de l'Énergie et du climat, xarxa d'agències d'energia locals a França) i CLER (Comité de Liaison Energies Renouvelable, Comitè d'Enllaç per l'Energia Renovable) que els permet tenir relacions amb experts en energia geotèrmica.

L'abast territorial dels socis també és extens, ja que hi ha un representant de cadascuna de les regions: Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées.

Ecoserveis (Catalunya)
Ecoserveis (Catalunya)
Agence locale de l’energie (Montpellier)
Agence locale de l’energie (Montpellier)
Universitat de les Illes Balears
Universitat de les Illes Balears
Agence Locale de l’Energie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain (Languedoc-Rousillon)
Agence Locale de l’Energie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain (Languedoc-Rousillon)

Coordinat per:
Ecoserveis (Catalunya)
Socis del projecte:
Agence locale de l’energie (Montpellier)
Universitat de les Illes Balears
Agence Locale de l’Energie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain (Languedoc-Rousillon)
Amb el suport de:
Euroregió Pirineus Mediterrània