El projecte

La Xarxa Pirineus Mediterrània per a l'ús eficient de l'energia geotèrmica és un projecte que vol compartir i transmetre l'experiència i coneixements en geotèrmia de baixa temperatura aplicada a Catalunya a les altres regions de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, que també dóna ampli suport a l'iniciativa.

A través de formació, visites i serveis d'informació es vol promoure el coneixement de l'energia geotèrmica, ja que es presenta com una tecnologia provada, fiable, renovable i eficient en l'ús d'energia, característiques necessàries per assolir els objectius energètics de la Unió Europea de 2020

Context

L'energia geotèrmica de baixa temperatura aprofita la calor que rep la Terra del Sol, uns 2 x 1017J  per segon, que penetra al subsòl contribuint a mantenir la superfície i els primers metres de profunditat a una temperatura mitjana d'uns 15ºC. Les bombes de calor geotèrmiques aprofiten aquesta temperatura constant per escalfar/refrigerar un fluid i permetre satisfer les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta en edificis.

L'energia geotèrmica és una  font d'energia molt eficient i interessant a nivell ambiental, ja que ajuda en l'objectiu de reduir les emissions de CO2 tot reduint el consum d'electricitat i la dependència de combustibles fòssils i contribuint en l'estratègia energètica per a l'horitzó 2020 que ha establert la Unió Europea.

És en aquest context on s'emmarca el projecte de recerca europeu GROUND-MEDAdvanced ground source heat pump systems in Mediterranean Climate del Setè Programa Marc de la Unió Europea. En el marc d'aquest projecte, i  des de 2009, s'han instal·lat 8 prototipus de bombes de calor geotèrmiques d'alta eficiència (SPF >5) en 8 regions de la Mediterrània, estant, un d'ells a Catalunya, concretament a La Fàbrica del Sol (Barcelona). Ecoserveis, cap de fila en aquesta proposta, és qui gestiona el prototipus a Barcelona.

Aquesta tecnologia ha despertat l'interès de moltes regions properes i aquesta és una oportunitat per crear xarxa, transmetre i compartir l'experiència i la tecnologia geotèrmica a l'Euroregió Pirineus Mediterrània.

Amb aquest rerafons, neix l'idea del projecte Xarxa Pirineus Mediterrània per a l'ús eficient de l'energia geotèrmica, que compta amb el suport de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, està promogut per Ecoserveis i en el que participen, a més de Catalunya, socis de les Illes Balears,  Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées.

Coordinat per:
Ecoserveis (Catalunya)
Socis del projecte:
Agence locale de l’energie (Montpellier)
Universitat de les Illes Balears
Agence Locale de l’Energie et du Climat en Sicoval sud-est toulousain (Languedoc-Rousillon)
Amb el suport de:
Euroregió Pirineus Mediterrània